เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
  ดูการเริ่มก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ.หนองพุดซา ม.5[วันที่ 2022-03-02][ผู้อ่าน 41]
 
  ดูการซ่อมถนนและทำลูกคลื่น หมู่บ้านปาริชาด บ้านหนอง...[วันที่ 2022-03-02][ผู้อ่าน 45]
 
  ซ่อมไฟและเปลี่ยนหลอด LED. บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 8[วันที่ 2022-03-02][ผู้อ่าน 43]
 
  ดับเพลิงไฟไหม้ป่ารกร้าง บริเวณซอยครัวไสวอาหารป่า บ...[วันที่ 2022-03-02][ผู้อ่าน 40]
 
  ออกกำลังกายเต้นแอโรบิควันพุธ “โครงการพนักงานสุขภาพ...[วันที่ 2022-03-02][ผู้อ่าน 75]
 
   ประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจ.นครรา...[วันที่ 2022-03-01][ผู้อ่าน 41]
 
  ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญแรก ประจำปี 2565[วันที่ 2022-03-01][ผู้อ่าน 41]
 
  ต้อนรับและปฐมนิเทศพนักงานที่ย้ายมาใหม่ และพนักงานจ...[วันที่ 2022-03-01][ผู้อ่าน 46]
 
  ปปช.จ.นครราชสีมา ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส[วันที่ 2022-03-01][ผู้อ่าน 45]
 
  ประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน-หัวหน้าส่วนราชการ-ผู้บริหา...[วันที่ 2022-03-01][ผู้อ่าน 45]
 
  อบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน[วันที่ 2022-02-28][ผู้อ่าน 94]
 
  ประชุมติดตามการจัดทำวารสารและเตรียมการประเมินคุณธร...[วันที่ 2022-02-28][ผู้อ่าน 81]
 
  ตัดต้นไม้ปกคลุมสายไฟและรั้วบ้าน[วันที่ 2022-02-28][ผู้อ่าน 76]
 
  ร่วมงาน ”วันสื่อมวลชนครั้งที่ 32” ของสมาคมสมาพันธ์...[วันที่ 2022-02-28][ผู้อ่าน 51]
 
  ตรวจ ATK. กลุ่มเสี่ยงกำลังพลกรม ช.2 จำนวน 49 ราย[วันที่ 2022-02-26][ผู้อ่าน 54]
 
  ตัดหญ้าตามซอย บ้านหนองไผ่ และ บ้านบึงแสนสุข [วันที่ 2022-02-26][ผู้อ่าน 50]
 
  ร่วมงาน “Velaverse Korat Tomorrow Together “[วันที่ 2022-02-26][ผู้อ่าน 47]
 
  หารือการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าของกองพลพัฒนา บริเวณใ...[วันที่ 2022-02-25][ผู้อ่าน 81]
 
  มอบใบประกาศนียบัตร ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาเสริมศักย...[วันที่ 2022-02-25][ผู้อ่าน 50]
 
  แก้ไขปัญหาซ่อมระบบน้ำประปา บ้านหนองพลวง[วันที่ 2022-02-25][ผู้อ่าน 50]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56