เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
  ทำความสะอาดป้องกันเชื้อโควิด-19 ในบ้านกลุ่มเสี่ยง[วันที่ 2021-07-31][ผู้อ่าน 128]
 
  ทำความสะอาดตัดหญ้า-กวาดถนน เฉลิมพระเกียรติ[วันที่ 2021-07-31][ผู้อ่าน 132]
 
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนเทศบาลเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4...[วันที่ 2021-07-30][ผู้อ่าน 141]
 
  ประชุมคณะกรรมการประสานแผน อปท.ระดับอำเภอ[วันที่ 2021-07-30][ผู้อ่าน 129]
 
  ออกไปดูข้อร้องเรียนของประชาชน บ้านหนองปรือ หมู่ 1[วันที่ 2021-07-30][ผู้อ่าน 117]
 
  คณะกรรมการประเมินความพร้อมศูนย์พักคอย SQ. ตำบลโพธิ...[วันที่ 2021-07-29][ผู้อ่าน 156]
 
  เร่งสร้างศูนย์พักคอย (SQ.) สโมสรกรมทหารราบที่ 23 ช...[วันที่ 2021-07-28][ผู้อ่าน 171]
 
  ประชุมสรุปผลการลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือประชาชนผู...[วันที่ 2021-07-27][ผู้อ่าน 124]
 
  การจัดเตรียมสถานที่พักคอย (SQ.) สโมสรกรมทหารราบที่...[วันที่ 2021-07-27][ผู้อ่าน 179]
 
  ตรวจแนะนำในการจัดเตรียมสถานที่ SQ. สโมสรกรมทหารราบ...[วันที่ 2021-07-27][ผู้อ่าน 129]
 
  ประชุมกับเจ้าหน้าที่ เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร...[วันที่ 2021-07-27][ผู้อ่าน 107]
 
  การขนขยะที่ไม่ใช่ขยะ (เศษวัสดุ ที่นอน กิ่งไม้ฯลฯ) [วันที่ 2021-07-26][ผู้อ่าน 114]
 
  ทำโครงแผงกั้นห้องศูนย์พักคอย สโมสรกรมทหารราบที่ 23...[วันที่ 2021-07-24][ผู้อ่าน 132]
 
  ถวายเทียนพรรษา สังฆทาน ประจำปี 2564 [วันที่ 2021-07-23][ผู้อ่าน 125]
 
  อนุญาตให้ใช้สโมสรกรมทหารราบที่ 23 เป็นศูนย์พักคอย ...[วันที่ 2021-07-23][ผู้อ่าน 221]
 
  ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์เป็นศูนย์พัก...[วันที่ 2021-07-22][ผู้อ่าน 131]
 
  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (กท.จ...[วันที่ 2021-07-22][ผู้อ่าน 116]
 
  ยื่นหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณสร้างระบบประปาบ...[วันที่ 2021-07-21][ผู้อ่าน 121]
 
  หารือกับท่านผู้อำนวยการ กรซย.ศซส. สพ.ทบ.ค่ายสุรธรม...[วันที่ 2021-07-21][ผู้อ่าน 124]
 
  ประชุมกับกองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกอง...[วันที่ 2021-07-21][ผู้อ่าน 133]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53หน้า 54|55|56|57|58|59|60|61