เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  อบรมโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม รำบวงสรวงท้าวสุรนา...[วันที่ 2022-09-23][ผู้อ่าน 75]
 
  ตรวจสอบการส่งมอบโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยไผ่หวาน(ช...[วันที่ 2022-09-23][ผู้อ่าน 76]
 
  ตรวจสอบการส่งมอบโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ.หนองพลวงม...[วันที่ 2022-09-23][ผู้อ่าน 124]
 
  ประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1[วันที่ 2022-09-23][ผู้อ่าน 65]
 
  ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจ.นครราชสีมา(กทจ.นม.)...[วันที่ 2022-09-23][ผู้อ่าน 65]
 
  อบรมกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[วันที่ 2022-09-22][ผู้อ่าน 68]
 
  ดูสถานที่ชี้จุดก่อสร้างศาลาบำเพ็ญกุศลศพ[วันที่ 2022-09-22][ผู้อ่าน 70]
 
  ดูการเทถนน คสล. สายซอยสุดารัตน์[วันที่ 2022-09-22][ผู้อ่าน 65]
 
  ดูการก่อสร้างต่อเติมศาลาชุมชนบ้านพักสวัสดิการทหาร[วันที่ 2022-09-22][ผู้อ่าน 59]
 
  ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ บ.ศรีสมบูรณ์[วันที่ 2022-09-22][ผู้อ่าน 62]
 
  ลอกท่อและล้างตะไคร่น้ำ[วันที่ 2022-09-22][ผู้อ่าน 57]
 
  สำรวจโคมไฟฟ้าสาธารณะในซอย[วันที่ 2022-09-22][ผู้อ่าน 72]
 
  ฟุตซอลโพธ์กลางคัพ ครั้งที่ 1 วันที่ 4[วันที่ 2022-09-22][ผู้อ่าน 59]
 
  สัมมนาทางวิชาการ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ...[วันที่ 2022-09-21][ผู้อ่าน 68]
 
  รับวุฒิบัตรและเข็มวิทยะฐานะ การอบรมหลักสูตรนายกเทศ...[วันที่ 2022-09-21][ผู้อ่าน 73]
 
  งานเลี้ยงฉลองวันชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน ครบรอบ 73 ...[วันที่ 2022-09-21][ผู้อ่าน 83]
 
  สัมมนาทางวิชาการ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ...[วันที่ 2022-09-20][ผู้อ่าน 77]
 
  ทำบุญถวายจังหันเช้าหลวงปู่สามดง จันทโชโต[วันที่ 2022-09-19][ผู้อ่าน 116]
 
  แก้ไขปัญหาท่อน้ำตัน บ.บึงแสนสุข[วันที่ 2022-09-19][ผู้อ่าน 76]
 
  ตัดต้นไม้ปกคลุมสายไฟฟ้า บ.หนองไผ่[วันที่ 2022-09-19][ผู้อ่าน 73]
 
  ซ่อมระบบประปาเปลี่ยนซับเมิสร์ใหม่ ถังประปา[วันที่ 2022-09-19][ผู้อ่าน 80]
 
  ทำบุญงานวันสถาปนา ช.2 พัน 202 ครบรอบ 40 ปี[วันที่ 2022-09-19][ผู้อ่าน 116]
 
  หารือการช่วยเหลือคุณยายหาที่อยู่อาศัย[วันที่ 2022-09-19][ผู้อ่าน 68]
 
  ประชุมคณะทำงานศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ประชาชน ครั้ง...[วันที่ 2022-09-19][ผู้อ่าน 63]