เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556
Updated 2020, SEP 22

สมาชิกสภาเทศบาล

 
-ว่าง-
ประธานสภาเทศบาล
Chairman of Phoklang Subdistrict Municipal Council
 

-ว่าง- -ว่าง-
รองประธานสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้งที่ 1
Member of Phoklang Subdistrict Municipal Council Zone 1
 
 
 

-ว่าง-
-ว่าง- -ว่าง-
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
 
 
 
-ว่าง- -ว่าง- -ว่าง-
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้งที่ 2
Member of Phoklang Sbdistrict Municipal Council Zone 2
 
 
 
-ว่าง- -ว่าง- -ว่าง-
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
 
 
 
-ว่าง- 
-ว่าง- -ว่าง-
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล