เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 95 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเอกสารประกวดราคาและประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concrete ถนนเฉลิมพระเกียรติ ซอย ๓ ถึงบ้านเลขที่ ๒๕๐ หมู่ที่ ๔ ตำ บลโพธิ์กลาง [ 9 มิ.ย. 2565 ]34
2 ประกาศเอกสารประกวดราคาและประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยไผ่หวาน ช่วงที่ ๒ ถึงซอยข้างสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง บ้านหนองไผ่พัฒนาหมูที่ ๑๐ ตำ บลโพธิ์กลาง [ 9 มิ.ย. 2565 ]33
3 ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยไผ่หวาน ช่วงที่ ๒ ถึงซอยข้างสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพธิ์กลาง [ 2 มิ.ย. 2565 ]34
4 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาและประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยไผ่หวาน ช่วงที่ ๒ ถึงซอยเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที ๑๐ ตำบลโพธิ์กลาง [ 2 มิ.ย. 2565 ]34
5 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concrete ถนนเฉลิมพระเกียรติ ซอย ๓ ถึงบ้านเลขที่ ๒๕๐ หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง [ 2 มิ.ย. 2565 ]32
6 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 พ.ค. 2565 ]36
7 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา และประกาศเชิญชวนโครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคและกระเช้าซ่อมไฟฟ้าทำงาน ได้สูงไม่น้อยกว่า ๑๘ เมตร จำ นวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 พ.ค. 2565 ]37
8 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ทำงาน ได้สูงไม่น้อยกว่า ๑๘ เมตร จำ นวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 พ.ค. 2565 ]36
9 ประกาศคืนเงินค้ำประกันสัญญา เดือน พฤษภาคม 2565 [ 24 พ.ค. 2565 ]35
10 ประกาศประกวดราคา (e-bidding) จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ห้องทะเบียน) เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง หมู่ที่ ๔ [ 10 พ.ค. 2565 ]34
11 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ห้องทะเบียน) เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง หมู่ที่ ๔ [ 10 พ.ค. 2565 ]32
12 ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 10 พ.ค. 2565 ]31
13 ประกาศประกวดราคา (e-bidding) จ้างปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 10 พ.ค. 2565 ]31
14 ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เม.ย. 65 [ 9 พ.ค. 2565 ]34
15 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete สายทางไปบ้านพักพัฒนาที่ ๒ หมุ่ที่ ๙ ตำบลโพธิ์กลาง [ 29 เม.ย. 2565 ]34
16 สรุป ผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปี 2565 (รอบ 6 เดือน) (งานจัดซื้อ) [ 22 เม.ย. 2565 ]33
17 สรุป ผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปี 2565 (รอบ 6 เดือน) (งานจัดจ้าง) [ 22 เม.ย. 2565 ]34
18 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณข้างบริเวณข้างบ้านเลขที่ ๙ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์กลาง [ 5 เม.ย. 2565 ]32
19 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางไปบ้านพักพัฒนาที่ ๒ บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 เม.ย. 2565 ]32
20 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางไปบ้านพักพัฒนาที่ ๒ บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 มี.ค. 2565 ]33
 
หน้า 1|2|3|4|5