เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
งานตรวจสอบภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่ง เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 12 ม.ค. 2566 ]16
2 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 12 ม.ค. 2566 ]14
3 นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 12 ม.ค. 2566 ]14
4 แผนการตรวจสอบระยะยาว (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ. 2568) [ 23 ก.ย. 2565 ]17
5 แผนการตรวจสอบประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 23 ก.ย. 2565 ]29
6 นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 14 ต.ค. 2564 ]189
7 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 14 ต.ค. 2564 ]141
8 แผนการตรวจสอบระยะยาว (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ถึง พ.ศ.2567) [ 27 ก.ย. 2564 ]194
9 แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 27 ก.ย. 2564 ]218
10 แผนการตรวจสอบประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปรับแผนครั้งที่ 1) [ 9 มิ.ย. 2564 ]131
11 แผนการตรวจสอบประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 10 มี.ค. 2564 ]120
12 แผนการตรวจสอบระยะยาว (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ถึง พ.ศ.2566) [ 9 มี.ค. 2564 ]173
13 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน [ 5 ก.พ. 2564 ]168