เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา: www.phoklang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561-2564 [ 10 พ.ย. 2560 ]189
2 ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาเทศบาลสามปี เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ [ 26 ธ.ค. 2559 ]182
3 ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) [ 31 ต.ค. 2559 ]182
4 ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) [ 1 มิ.ย. 2559 ]182
5 ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) [ 30 มิ.ย. 2558 ]178
6 ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) [ 17 มิ.ย. 2557 ]176
7 ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) [ 16 ก.ย. 2556 ]174
8 ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) [ 21 มิ.ย. 2555 ]174