เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา: www.phoklang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556

กองคลัง

 
นายเกริกศักดิ์   เดชไกรสร
Mr.Krerksak  Dechkraisorn
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 
นางสาวนงนุช  ฤทธิรณ
นางอริยา  ประสมทรัพย์
Mrs.Ariya  Prasomsaph
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

 

 นางพรพนา  เงินบุญคง
Mrs.Pornpana  Ngernboonkong
นางสาวอภิญญา  วรรณบวร
Miss.Aphinya  Wannabowon
นางศุภรดา   เรืองธนาธิป
Mrs.Supparada  Ruengthanathip
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 


นางอรทัย  ตันดี
Mrs.Orathai  Tandi
นางอิสราดา  คันทะพรม
Mrs.Issarada  Kantaprom
นางนันทนา  คงสกุล
Mrs.Nuntana  Kongsakul
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 
 
นางสาวอุลัยวรรณ์   ผลอ่อน
Miss.Ulaiwan  Phonon
  นางสาวณวพร  สิงห์วรรณุรัตน์
Miss.Nawaphon  Singwannurat
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน    นักวิชาการคลังชำนาญการ
   
นางฐาณิญา  กันฐิพาศา
Mrs.Thaniya  Kanthiphasa
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้