เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา: www.phoklang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
พระราชาผู้ทรงธรรม
 
วีดีทัศน์พระราชทาน ตอนที่ 4 เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชี
 
วีดีทัศน์พระราชทาน ตอนที่ 3 พืชพรรณ ปลูกชีวิตมั่น
 
วีดีทัศน์พระราชทาน ตอนที่ 2 พิทักษ์ป่า พัฒนาสินสาย
 
วีดีทัศน์พระราชทาน ตอนที่ 1 น้ำคือชีวิตแผ่นดิน
 
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)