เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
งานการเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 28 เม.ย. 2565 ]34
2 รายงานผลการบริหารการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 19 เม.ย. 2565 ]33
3 ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]32
4 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การมาปฏิบัติราชการ และมาตรการปรับปรุงภาพลักษณ์ขององค์กรสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [ 4 มิ.ย. 2564 ]31
5 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (เมษายน 2563) [ 2 เม.ย. 2563 ]33
6 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง (เมษายน 2563) [ 2 เม.ย. 2563 ]32
7 การพัฒนาบุคลากร [ 5 ก.พ. 2563 ]33
8 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ตุลาคม 2562) [ 2 ต.ค. 2562 ]33
9 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง (ตุลาคม 2562) [ 2 ต.ค. 2562 ]33
10 ประกาศ เรื่อง การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2561 [ 30 พ.ย. 2561 ]32
11 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 [ 29 มิ.ย. 2560 ]34