เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 48 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]2
2 แนวทางการยกระดับ ธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ก.พ. 2566 ]7
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566 - 2570) [ 15 ก.พ. 2566 ]6
4 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 14 ก.พ. 2566 ]7
5 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม [ 24 ม.ค. 2566 ]9
6 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 ม.ค. 2566 ]19
7 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน [ 18 ม.ค. 2566 ]17
8 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 17 ม.ค. 2566 ]26
9 ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ใสสะอาด 2566" และ "งดรับ งดให้" ขอขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 27 ธ.ค. 2565 ]17
10 แผนป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 26 เม.ย. 2565 ]125
11 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง รอบ 12 เดือน [ 26 เม.ย. 2565 ]117
12 รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 22 เม.ย. 2565 ]152
13 รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและการประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือนแรก [ 22 เม.ย. 2565 ]166
14 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]118
15 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 21 ก.พ. 2565 ]164
16 ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 26 ม.ค. 2565 ]163
17 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน่วยงาน เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 19 ม.ค. 2565 ]166
18 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ประชาชน (ถึงบ้าน) (ศรป.) [ 4 มิ.ย. 2564 ]161
19 การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตของหน่วยงาน [ 12 พ.ค. 2564 ]111
20 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนเรื่องราวร้องทุกข์ [ 21 เม.ย. 2564 ]161
 
หน้า 1|2|3