เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา: www.phoklang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  ประกาศแสดงรายรับ-รายจ่าย
ข้อมูลทั้งหมด 100 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 [ 3 เม.ย. 2563 ]2
2 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]3
3 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 4 มี.ค. 2563 ]2
4 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 4 ก.พ. 2563 ]2
5 ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 [ 14 ม.ค. 2563 ]2
6 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]2
7 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 4 ธ.ค. 2562 ]11
8 ประกาศ เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 2 ธ.ค. 2562 ]11
9 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 6 พ.ย. 2562 ]15
10 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 18 ต.ค. 2562 ]30
11 ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงผลกการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 [ 16 ต.ค. 2562 ]34
12 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]31
13 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 5 ก.ย. 2562 ]29
14 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 6 ส.ค. 2562 ]29
15 ประกาศ เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน [ 19 ก.ค. 2562 ]60
16 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 8 ก.ค. 2562 ]25
17 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 7 มิ.ย. 2562 ]59
18 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2562 [ 7 พ.ค. 2562 ]62
19 ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 [ 11 เม.ย. 2562 ]51
20 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 5 เม.ย. 2562 ]64
 
หน้า 1|2|3|4|5