เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
ประกาศแสดงรายรับ-รายจ่าย
ข้อมูลทั้งหมด 115 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 3 ก.ย. 2564 ]37
2 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 4 ส.ค. 2564 ]38
3 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 2 ก.ค. 2564 ]39
4 ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 [ 2 ก.ค. 2564 ]38
5 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]38
6 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]39
7 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]38
8 ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 [ 7 เม.ย. 2564 ]38
9 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]40
10 ประกาศ เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 10 ก.พ. 2564 ]38
11 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]39
12 ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 [ 25 ม.ค. 2564 ]38
13 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]38
14 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]38
15 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 18 พ.ย. 2563 ]39
16 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 5 พ.ย. 2563 ]38
17 ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 [ 5 ต.ค. 2563 ]39
18 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]39
19 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]38
20 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]39
 
หน้า 1|2|3|4|5|6