เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
ประกาศแสดงรายรับ-รายจ่าย
ข้อมูลทั้งหมด 115 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 2 มี.ค. 2566 ]1
2 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 จากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา [ 15 ก.พ. 2566 ]7
3 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]8
4 ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 [ 5 ม.ค. 2566 ]12
5 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]11
6 ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2566 ถึง เดือนมีนาคม 2566) [ 29 ธ.ค. 2565 ]9
7 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]13
8 ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]26
9 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 3 พ.ย. 2565 ]33
10 ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 12 ต.ค. 2565 ]37
11 ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2565) [ 12 ต.ค. 2565 ]7
12 ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรงมาสที่ 4 [ 11 ต.ค. 2565 ]33
13 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]31
14 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 2 ก.ย. 2565 ]72
15 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]72
16 ประกาศ เรื่อง รางานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 [ 12 ก.ค. 2565 ]85
17 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]93
18 ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน 2565) [ 1 ก.ค. 2565 ]111
19 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 7 มิ.ย. 2565 ]162
20 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]150
 
หน้า 1|2|3|4|5|6