เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
ประกาศแสดงรายรับ-รายจ่าย
ข้อมูลทั้งหมด 108 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 18 พ.ย. 2563 ]3
2 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 5 พ.ย. 2563 ]3
3 ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 [ 5 ต.ค. 2563 ]3
4 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]3
5 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]3
6 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]17
7 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]17
8 ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 [ 3 ก.ค. 2563 ]17
9 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]15
10 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]16
11 ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 [ 2 เม.ย. 2563 ]17
12 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 3 มี.ค. 2563 ]19
13 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]15
14 ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 [ 13 ม.ค. 2563 ]16
15 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]15
16 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 4 ธ.ค. 2562 ]27
17 ประกาศ เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 2 ธ.ค. 2562 ]26
18 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 6 พ.ย. 2562 ]33
19 ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงผลกการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 [ 16 ต.ค. 2562 ]49
20 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]47
 
หน้า 1|2|3|4|5|6