เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา: www.phoklang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


 
นายธาดา  ตรีเหลา
Mr.Thada  Treelao

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
 
  นางกรรณิกา  โทนัน
Mrs.Kannika  Tonan
 
   หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข  
     
 นางจุฑามาศ  เรือนมงคล พวงเพชร
Mrs.Juthamart  Ruenmongkhon Puangpetch
   จ่าเอกจักรพงศ์   แสงวิสิทธิ์
Mr.Jukkarpong  Sangwisit
  เจ้าพนักงานสาธารณสุข   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน