เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556
Updated 2020, SEP 22

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


 
นายธาดา  ตรีเหลา
Mr.Thada  Treelao

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
 
  นางกรรณิกา  โทนัน
Mrs.Kannika  Tonan
 
   หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข  
 
 
 
   -ว่าง-  

 นักวิชาการสาธารณสุข
   
 นางจุฑามาศ  เรือนมงคล พวงเพชร
Mrs.Juthamart  Ruenmongkhon Puangpetch
  จ่าเอกจักรพงศ์   แสงวิสิทธิ์
Mr.Jukkarpong  Sangwisit

   เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน