เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา: www.phoklang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


 
นางกรรณิกา  โทนัน
Mrs.Kannika  Tonan

หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

   

 นางจุฑามาศ  เรือนมงคล พวงเพชร
Mrs.Juthamart  Ruenmongkhon Puangpetch
จ่าเอกจักรพงศ์   แสงวิสิทธิ์
Mr.Jukkarpong  Sangwisit

 เจ้าพนักงานสาธารณสุข   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน