เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา: www.phoklang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


 
นางกรรณิกา  โทนัน
Mrs.Kannika  Tonan

หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

   
 
  จ่าเอกจักรพงศ์   แสงวิสิทธิ์
Mr.Jukkarpong  Sangwisit
 
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน