เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556
Updated 2020, SEP 22

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


 
นายธาดา  ตรีเหลา
Mr.Thada  Treelao

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
 
  นางกรรณิกา  โทนัน
Mrs.Kannika  Tonan
 
   หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข  
     
 นางจุฑามาศ  เรือนมงคล พวงเพชร
Mrs.Juthamart  Ruenmongkhon Puangpetch
   จ่าเอกจักรพงศ์   แสงวิสิทธิ์
Mr.Jukkarpong  Sangwisit
  เจ้าพนักงานสาธารณสุข   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน