เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสรุปการประเมินผลโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ"ธรรมะกับผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]3
2 ่รายงานสรุปการประเมินผลโครงการเทศกาลดนตรีริมน้ำ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 25 ม.ค. 2566 ]7
3 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 18 ม.ค. 2566 ]17
4 รายงานสรุปการประเมินผลโครงการจัดงานวันชาติ (๕ ธันวาคม) ประจำปี 2565 [ 23 ธ.ค. 2565 ]6
5 สรุปรายงานการประเมินผลการให้บริการสำหรับสถานที่บริการชั่วคราว [ 28 ก.ย. 2565 ]6
6 สรุปรายงานผลการประเมินโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [ 26 ส.ค. 2565 ]6
7 สรุปรายงานการประเมินโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน [ 18 ส.ค. 2565 ]6
8 สรุปรายงานการประเมินผลโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ "ธรรมะกับผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ" [ 10 ส.ค. 2565 ]4
9 รายงานสรุปผลการประเมินผลนโยบายโพธิ์กลางเมืองคุณย่าน่าอยู่ [ 12 เม.ย. 2565 ]5
10 รายงานสรุปการประเมินผลโครงการจัดงานวันชาติ (๕ ธันวาคม) ประจำปี 2564 [ 12 ม.ค. 2565 ]4
11 รายงานสรุปการประเมินผลโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำปี 2564 [ 17 ธ.ค. 2564 ]5
12 รายงานสรุปการประเมินผลโครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานเทศบาล ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 12 พ.ย. 2564 ]5