เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ITA
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 23 มี.ค. 2566 ]0
2 คู่มือการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน [ 20 มี.ค. 2566 ]0
3 คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 16 มี.ค. 2566 ]5
4 คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บและพัฒนารายได้ [ 16 มี.ค. 2566 ]0
5 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการพัสดุเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 15 มี.ค. 2566 ]6
6 คู่มือรับสมัคเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 8 มี.ค. 2566 ]2
7 คู่มือการปฏิบัติงานประปาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 8 มี.ค. 2566 ]7
8 คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 18 ม.ค. 2566 ]20