วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 85-8562 นครราชสีมา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก 220 ลบ.ม.) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดงานวันชาติ (5 ธันวาคม) ประจำปี 2561 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์กระบะโตโยต้า 4 ประตู ทะเบียน ขค 3200 นครราชสีมา จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2561
จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศขนาดความจุไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ตามโครงการสองวัยสายใยรัก ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2561
จ้างค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินกิจการให้กับเทศบาล เช่น ค่าซ่อมไฟฟ้าโรงสูบน้ำประปา ค่าเปลี่ยนถ่ายถังกรองน้ำ ปะยางรถ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 86-4880 นครราชสีมา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง