เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556
Updated 2020, SEP 22

คณะผู้บริหาร

 
 นายกิติพงศ์  พงศ์สุรเวท
Mr. Kitipong Pongsuravate
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

   
นางธนิศร  บุญหมื่นไวย
นายสุรินทร์  เผลอกระโทก
Mrs. Tanisorn Boonmuenwai
Mr. Surin Phlerkarthok
 รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ท่านที่ 1 รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ท่านที่ 2


 
นางพรพรรณ  ดวงบุปผา
นางสาวศิรินันท์  ปิ่นรัมย์
Mrs. Phornphan Duangbuppha
Miss Sirinun Pinrum
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง