เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา: www.phoklang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556

คณะผู้บริหาร

 

ว่าที่ร้อยตรี ทศพล  ขุนภิรมย์

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรี

Mayor of Phoklang Subdistrict Municipality