เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา: www.phoklang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556

กองช่าง


 
 
  นายอรรถกร  ล้อมในเมือง
Mr.Attakorn  Lomnaimaung
 
  ผู้อำนวยการกองช่าง  
 
 
 
  นายประวิตร  สีหะธรางกูร
Mr.Pravit  Sihataranghun
 
  หัวหน้าฝ่ายการโยธา  

 

 นายสิทธิพร  เปล่งงูเหลือม
Mr.Sittiporn  Plangngulaum
นางสาวกันฑรัตน์ แฝงกระโทก
Miss.Kantarat  Fangkratok
นายปริญญา  สง่ากลาง
Mr.Parinya  Sangaklang
นายช่างโยธาชำนาญงาน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
   
 นายสุทธิพงษ์  ชัยวิรุณรัตน์
Mr.Sudtipong chaiwirunrad
  นายพิทักษ์พงศ์  อธิพรหม
Mr.Pitukpong  Atiprom
นายช่างโยธาชำนาญงาน 

 

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน