เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา: www.phoklang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556

กองช่าง

   
 
นายอรรถกร  ล้อมในเมือง
Mr.Attakorn  Lomnaimaung
  ผู้อำนวยการกองช่าง  
   
 
นายประวิตร  สีหะธรางกูร
Mr.Pravit  Sihataranghun
  หัวหน้าฝ่ายการโยธา  

 

 นายสิทธิพร  เปล่งงูเหลือม
Mr.Sittiporn  Plangngulaum
นางสาวกันฑรัตน์ แฝงกระโทก
Miss.Kantarat  Fangkratok
นายปริญญา  สง่ากลาง
Mr.Parinya  Sangaklang
นายช่างโยธาปฎิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
 
 
    นายพิทักษ์พงศ์  อธิพรหม
Mr.Pitukpong  Atiprom
 

 

ช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน