เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา: www.phoklang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556

กองสวัสดิการสังคม

 
 

 นางสาวภัสร์ชลีภรณ์   สิริภาวัชญ์
Miss.Bhaschaleebhorn  Siribhawatchaya


หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 


 
 
 
นางวารุณี  มาศิริ
Mrs.Varunee  Masiri
นางเพ็ญศิริ  ภูมะลี
Mrs.Phensiri  Phumali
นางสาวประวีณ์นุช   ชนสูงเนิน
Miss.Praweenuch  Chonsungnern
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

   
  นางสาวพิมลมาศ   จำลองศุภลักษณ์
Miss.Phimonmat  Chamlongsupphalak
นายณรงค์ศักดิ์   พรมดี
Mr.Narongsak  Promdee

 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ