เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556
Updated 2020, SEP 22

กองสวัสดิการสังคม

 
 

 นางสาวภัสร์ชลีภรณ์   สิริภาวัชญ์
Miss.Bhaschaleebhorn  Siribhawatchaya


 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


 
 
 

-ว่าง-


หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม

   
นางวารุณี  มาศิริ
Mrs.Varunee  Masiri
นางเพ็ญศิริ  ภูมะลี
Mrs.Phensiri  Phumali
นางสาวประวีณ์นุช   ชนสูงเนิน
Miss.Praweenuch  Chonsungnern
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 
   
  นางสาวพิมลมาศ   จำลองศุภลักษณ์
Miss.Phimonmat  Chamlongsupphalak

     เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน