เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา: www.phoklang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556

กองการศึกษา

นางศิริกุล  อัครเดชวรกุล

Mrs.Sirikun  Akkharadetworakun

หัวหน้าฝายบริหารการศึกษา 
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
 
 
นางสุรักษา  พงษ์สัมพันธ์
Mrs.Suraksa  Pongsampan
 
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 

 

 
 นางประเสริฐศรี  ศิริสถิตย์
Mrs.Prasoetsri  Sirisathit
 นางสาวธาริณี  เพิ่มสนาม
Miss.Tarinee  Permsanam
 ครู อันดับ คศ.1  ครู อันดับ คศ.1