เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการเตรียมจัดงานเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566


วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ดร.กิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ประชุมคณะกรรมการเตรียมจัดงานเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 กาจัดตั้งด่านชุมชนเทศกาลสงกรานต์ โครงการเทศบาลพบประชาชน ปี 2566 และงานวันเทศบาล ปี 2566 พร้อมเปิดสำนักงานใหม่
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-09