เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลโพธิ์กลาง


วันพฤหัส 14.00น.30 มีค.66 ประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลโพธิ์กลาง เรื่องการบริหารกิจการประปา พ.ศ….. เพื่อเสนอให้สภาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-09