เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ฝึกอบรมงานปัองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปี 2566 ณ ศาลาปฎิบัติธรรม วัดหนองไผ่


วันพฤหัส 10.30น.30 มีค.66 ผมและผู้บริหาร /สท. มาเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมงานปัองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปี 2566 ณ ศาลาปฎิบัติธรรม วัดหนองไผ่
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-09