เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ออกตรวจสอบการบุกรุกก่อสร้างพื้นที่สาธารณะ


มอบหมายนายช่างเขต กองช่าง ออกตรวจสอบการบุกรุกก่อสร้างพื้นที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อปฎิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-09