เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


แก้ไขปัญหาประปา บ.หนองปรือ ซ.11


วันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น. ดร.กิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง และงานโยธา งานประปา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และช่างเจาะบาดาล มาดูการแก้ไขปัญหาประปา บ.หนองปรือ ซ.11 เครื่องซับเมิร์ทประปา เกิดชำรุดท่อขาดจากการใช้งานมานานทำให้ตกลงไปในบ่อบาดาลลึก ใช้ความพยายามอยู่หลายชั่วโมงตั้งแต่บ่ายก็ไม่สามารถเอาเกี่ยวขึ้นได้ เป็นผลให้สูบน้ำบาดาลขึ้นถังสูงไม่ได้ ต้องใช้รถดับเพลิงเอาน้ำไปเติมส่งขึ้นถังวันละ 2 เที่ยว และจะเร่งรีบจ้างขุดเจาะบ่อบาดาลสำรองใหม่ ช่วงนี้ขอความกรุณาชาวบ้านหนองปรือประหยัดน้ำด้วยนะ
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-09