เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  โครงการพนักงานสุขภาพดี องค์กรเป็นสุข ปี 2565[วันที่ 2022-09-13][ผู้อ่าน 97]
 
  อบรมวัยใสอนามัยเจริญพันธุ์[วันที่ 2022-09-12][ผู้อ่าน 168]
 
  ประชุมการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำหนองตะลุมปุ๊ก[วันที่ 2022-09-12][ผู้อ่าน 186]
 
  จับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด[วันที่ 2022-09-12][ผู้อ่าน 126]
 
  การติดตั้งกระจกโค้ง[วันที่ 2022-09-12][ผู้อ่าน 105]
 
   ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายนายกเทศมนตรีและรั...[วันที่ 2022-09-12][ผู้อ่าน 96]
 
  อบรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด[วันที่ 2022-09-11][ผู้อ่าน 124]
 
  พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระคันธารราฐ และยกฉัตรพ...[วันที่ 2022-09-10][ผู้อ่าน 131]
 
  เตรียมจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนต้านยาเสพติด[วันที่ 2022-09-10][ผู้อ่าน 111]
 
  สัมมนาเวทีท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 8 วันที่ 2[วันที่ 2022-09-09][ผู้อ่าน 106]
 
  โครงการพนักงานสุขภาพดี องค์กรเป็นสุข[วันที่ 2022-09-09][ผู้อ่าน 104]
 
  สัมมนาโครงการเวทีท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 8 CHANG CHAN...[วันที่ 2022-09-08][ผู้อ่าน 166]
 
  ร่วมคณะเข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพ...[วันที่ 2022-09-07][ผู้อ่าน 128]
 
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำ...[วันที่ 2022-09-06][ผู้อ่าน 114]
 
  โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด...[วันที่ 2022-09-05][ผู้อ่าน 125]
 
  ติดตามดูการเทถนนซอยไผ่หวาน (ช่วงแยกบ้านครูลมัย) วั...[วันที่ 2022-09-05][ผู้อ่าน 117]
 
  ประชุมพนักงานจ้างเก่าทุกคน[วันที่ 2022-09-05][ผู้อ่าน 129]
 
  วันสถาปนากองทัพภาคที่ 2 ครบรอบปี่ที 74[วันที่ 2022-09-04][ผู้อ่าน 140]
 
  เทปูนถนน คสล. บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ซอยไผ่หว...[วันที่ 2022-09-03][ผู้อ่าน 126]
 
  ประชุมชี้แจงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ[วันที่ 2022-09-02][ผู้อ่าน 156]
 
  รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565[วันที่ 2022-09-02][ผู้อ่าน 154]
 
   ดูการเทถนน คสล. สายบ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์[วันที่ 2022-09-02][ผู้อ่าน 143]
 
  งาน”กินปลาลำตะคอง ..คลองไผ่”ประจำปี 2565[วันที่ 2022-09-01][ผู้อ่าน 138]
 
  หารือกับ รองผู้อำนวย กรซย. ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ และค...[วันที่ 2022-09-01][ผู้อ่าน 200]