เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ไหว้สักการะคุณย่าโม ไหว้ศาลตายาย ถวายข้าวพระพุทธวันพระ


วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.19 น. ดร.กิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ไหว้สักการะคุณย่าโม ไหว้ศาลตายาย ถวายข้าวพระพุทธวันพระ ประเพณีปฎิบัติที่ยึดถือมาตลอดตั้งแต่มาเป็นนายกเทศมนตรี เพื่อความเป็นศิริมงคลของทุกคน
2024-04-13
2024-04-13
2024-04-13
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24