เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  แสดงความยินดีในพิธีส่ง-รับหน้าที่ผู้บัญชาการกองบัญ...[วันที่ 2022-10-05][ผู้อ่าน 355]
 
  แสดงความยินดีกับปลัดเทศบาลตำบลพุดซา[วันที่ 2022-10-05][ผู้อ่าน 174]
 
  ส่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ[วันที่ 2022-10-05][ผู้อ่าน 92]
 
  ต้อนรับและแสดงความยินดีท้องถิ่นอำเภอเมืองนครราชสีม...[วันที่ 2022-10-05][ผู้อ่าน 141]
 
  ตรวจดูปัญหาน้ำท่วมขัง ซอยทอฝัน ,ซอยพาดี หมู่ที่ 7 ...[วันที่ 2022-10-04][ผู้อ่าน 136]
 
  ตรวจงานก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. ซอยปั้มน้ำมัน บ้านบ...[วันที่ 2022-10-04][ผู้อ่าน 96]
 
  นำรถน้ำมาเติม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน[วันที่ 2022-10-04][ผู้อ่าน 101]
 
  ตัดต้นไม้ยื่นเข้ามาในถนนและสายไฟ บ้านหนองปรือ หมู่...[วันที่ 2022-10-04][ผู้อ่าน 119]
 
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ[วันที่ 2022-10-04][ผู้อ่าน 99]
 
  ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท...[วันที่ 2022-10-04][ผู้อ่าน 197]
 
  ถวายข้าวพระพุทธ-ไหว้ศาลตายายวันพระ[วันที่ 2022-10-03][ผู้อ่าน 99]
 
  ร่วมแสดงความยินดีผู้บังคับการกองบิน 1[วันที่ 2022-10-03][ผู้อ่าน 496]
 
  ตรวจรับงานก่อสร้างถนน คสล. บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ...[วันที่ 2022-10-03][ผู้อ่าน 116]
 
  ตรวจรับงานก่อสร้างถนน คสล.พร้อมยกระดับรางระบายน้ำ ...[วันที่ 2022-10-03][ผู้อ่าน 91]
 
  ต้อนรับและแสดงความยินดีพนักงานเทศบาลที่เลื่อนตำแหน...[วันที่ 2022-10-03][ผู้อ่าน 86]
 
  ปรับปรุงศาลาศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 8[วันที่ 2022-10-03][ผู้อ่าน 97]
 
  ประชุมพนักงานเทศบาลให้เตรียมย้ายที่ทำงานในสำนักงาน[วันที่ 2022-10-03][ผู้อ่าน 116]
 
  พิธีเปิดห้างวิชโก้ เอ็กซ์เพรส WishCo Express[วันที่ 2022-10-01][ผู้อ่าน 349]
 
  สูบน้ำท่วมขังถนนจากพายุโนรู[วันที่ 2022-10-01][ผู้อ่าน 107]
 
  วางกระสอบทรายและสูบน้ำออกจากพายุโนรู[วันที่ 2022-10-01][ผู้อ่าน 100]
 
  ประชุมสามัญประจำปีสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลโพธิ์ก...[วันที่ 2022-09-30][ผู้อ่าน 121]
 
  มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ รร.เสนานุเคราะห์[วันที่ 2022-09-30][ผู้อ่าน 161]
 
   มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ รร.ระดมวิทยานุสรณ์[วันที่ 2022-09-30][ผู้อ่าน 128]
 
  มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ รร.อนุบาลประชารัฐสามัคคี[วันที่ 2022-09-30][ผู้อ่าน 130]