เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 197 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 23 ก.พ. 2567 ]20
2 รายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน [ 6 ก.พ. 2567 ]18
3 ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 6 ก.พ. 2567 ]141
4 ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำปีการศึกษา 2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]34
5 ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการประกวดเต้น COVER DANCE โครงการ "ถนนคนเดิน ของดีโพธิ์กลาง" ประจำปี 2567 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 29 ม.ค. 2567 ]14
6 ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการประกวด "ส้มตำลีลา" โครงการ "ถนนคนเดิน ของดีโพธิ์กลาง" ประจำปี 2567 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 29 ม.ค. 2567 ]5
7 ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการประกวดไอ้หนุ่มโพธิ์กลาง โครงการ "ถนนคนเดิน ของดีโพธิ์กลาง" ประจำปี 2567 เพิ่มเติม [ 26 ม.ค. 2567 ]16
8 ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการประกวดแม่ม่ายโพธิ์กลาง โครงการ "ถนนคนเดิน ของดีโพธิ์กลาง" ประจำปี 2567 เพิ่มเติม [ 26 ม.ค. 2567 ]5
9 ประกาศ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการประกวด Cover Dance โครงการ "ถนนคนเดิน ของดีโพธิ์กลาง" ประจำปี 2567 [ 24 ม.ค. 2567 ]13
10 ประกาศ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการประกวดหนูน้อยโพธิ์กลาง รุ่นอายุ 3-5 ปี และรุ่นอายุ 6-9 ปี โครงการ "ถนนคนเดิน ของดีโพธิ์กลาง" ประจำปี 2567 [ 24 ม.ค. 2567 ]6
11 ประกาศ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการประกวดส้มตำลีลา โครงการ "ถนนคนเดิน ของดีโพธิ์กลาง" ประจำปี 2567 [ 24 ม.ค. 2567 ]7
12 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานทั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ (ยกเลิกประกาศฯ 18 ม.ค.2567 โดยใช้ประกาศนี้แทน) [ 19 ม.ค. 2567 ]47
13 "ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานทั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ" [ 18 ม.ค. 2567 ]43
14 โครงการ "ถนนคนเดิน ของดีโพธิ์กลาง" ประจำปี 2567 (การประกวดต่างๆ) [ 15 ม.ค. 2567 ]46
15 ประกาศ เรื่อง รับสมัคคัดเลือกการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ประจำงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 3 ม.ค. 2567 ]23
16 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีภาษี 2567 (ปรับปรุงเพิ่มเติม) ครั้งที่1 [ 28 ธ.ค. 2566 ]7
17 กองบิน 1 ประชาสัมพันธ์ ให้งดการเข้าทำประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่สนามปลดระเบิดกองบิน 1 [ 22 ธ.ค. 2566 ]14
18 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก [ 22 ธ.ค. 2566 ]5
19 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ประชาสัมพันธ์ การปิดจุดกลับรถ ปิดทางแยก ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 [ 22 ธ.ค. 2566 ]11
20 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ชำระเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2567 [ 22 ธ.ค. 2566 ]6
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10