เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 225 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติม) [ 18 มิ.ย. 2567 ]6
2 ประกาศ เรื่อง ระเบียบจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 [ 10 มิ.ย. 2567 ]1
3 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครแข่งขันกีฬาฟุตบอล โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 [ 10 มิ.ย. 2567 ]2
4 ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนรับบริการโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากให้กับประชาชน ตำบลโพธิ์กลาง โดยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ ประจำปี 2567 ของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 6 มิ.ย. 2567 ]11
5 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การลงทะเบียนรับบริการโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากให้กับประชาชนตำบลโพธิ์กลาง โดยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ ประจำปี 2567 ของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 30 พ.ค. 2567 ]6
6 ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2567 (เพิ่มเติม) [ 27 พ.ค. 2567 ]14
7 ประกาศ เรื่อง แก้ไขประกาศ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2 [ 10 พ.ค. 2567 ]3
8 ประกาศ เรื่อง แก้ไขประกาศ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ผู้ยากจนและด้อยโอกาส ของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2 (ตามโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่ [ 10 พ.ค. 2567 ]1
9 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดแดนเซอร์ โครงการเทศกาลดนตรีริมน้ำ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 9 พ.ค. 2567 ]9
10 ประกาศ เรื่อง แก้ไขประกาศ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ผู้ยากจนและด้อยโอกาส ของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2 (ตามโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้คว [ 7 พ.ค. 2567 ]35
11 ประกาศ เรื่อง แก้ไขประกาศ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง เรือง รับสมัครคัดเลือกการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2 [ 7 พ.ค. 2567 ]20
12 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 3 พ.ค. 2567 ]205
13 ประกาศ เรื่อง ขั้นตอนการรับแจ้งเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 2 พ.ค. 2567 ]45
14 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดร้องเพลง โครงการเทศกาลดนตรีริมน้ำ (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 1 พ.ค. 2567 ]24
15 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต(เพิ่มเติม)ของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 1 พ.ค. 2567 ]14
16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 26 เม.ย. 2567 ]282
17 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ผู้ยากจนและด้อยโอกาส ของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 2 (ตามโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน) [ 24 เม.ย. 2567 ]23
18 ประกาศ เรื่อง รับสมัครเลือกการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 [ 24 เม.ย. 2567 ]11
19 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 22 เม.ย. 2567 ]50
20 ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 2 เม.ย. 2567 ]541
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12