เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 174 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกำหนดการประกวด และขยายเวลาการรับสมัครประกวดนางนพมาศ [ 21 พ.ย. 2566 ]15
2 ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกำหนดการประกวด และขยายเวลาการรับสมัครประกวดหนูน้อยนพมาศ [ 21 พ.ย. 2566 ]9
3 ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือ ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (เพิ่มเติม) [ 17 พ.ย. 2566 ]4
4 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดกระทง ประจำปี 2566 [ 9 พ.ย. 2566 ]17
5 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2566 [ 9 พ.ย. 2566 ]22
6 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยนพมาศ ประจำปี 2566 [ 9 พ.ย. 2566 ]30
7 ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือ ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (เพิ่มเติม) [ 1 พ.ย. 2566 ]20
8 ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 3 ต.ค. 2566 ]21
9 ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำรหลับติดต่อเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง พ.ศ. 2566 [ 21 ก.ย. 2566 ]29
10 คำสั่ง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 21 ก.ย. 2566 ]23
11 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต [ 13 ก.ย. 2566 ]24
12 ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชน ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ก.ย. 2566 ]38
13 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การประกวดร้องเพลงโครงการดนตรีริมน้ำ (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2566 [ 25 ส.ค. 2566 ]100
14 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดการแสดงความสามารถทางด้านการแสดงรำโทน,รำวงมาตรฐาน,ฟ้อน,เซิ้ง,รำเถิดเทิง(กลองยาว)ฯลฯ โครงการเทศกาลดนตรีริมน้ำ ประจำปี 2566 [ 25 ส.ค. 2566 ]57
15 รายงานประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 1 ส.ค. 2566 ]23
16 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 27 ก.ค. 2566 ]269
17 ประกาศ เรื่อง แก้ไขประกาศ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง เรื่องระเบียบจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 [ 26 ก.ค. 2566 ]73
18 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 20 ก.ค. 2566 ]387
19 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยสามทหาร บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์กลาง [ 18 ก.ค. 2566 ]60
20 ประกาศ เรื่อง ระเบียบจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 [ 14 ก.ค. 2566 ]63
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9