เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต...[วันที่ 2022-09-24][ผู้อ่าน 102]
 
  โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน พระราชดำริกรมสมเด็จ...[วันที่ 2022-09-24][ผู้อ่าน 100]
 
  อบรมโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม รำบวงสรวงท้าวสุรนา...[วันที่ 2022-09-23][ผู้อ่าน 127]
 
  ตรวจสอบการส่งมอบโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยไผ่หวาน(ช...[วันที่ 2022-09-23][ผู้อ่าน 159]
 
  ตรวจสอบการส่งมอบโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ.หนองพลวงม...[วันที่ 2022-09-23][ผู้อ่าน 296]
 
  ประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1[วันที่ 2022-09-23][ผู้อ่าน 99]
 
  ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจ.นครราชสีมา(กทจ.นม.)...[วันที่ 2022-09-23][ผู้อ่าน 101]
 
  อบรมกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[วันที่ 2022-09-22][ผู้อ่าน 106]
 
  ดูสถานที่ชี้จุดก่อสร้างศาลาบำเพ็ญกุศลศพ[วันที่ 2022-09-22][ผู้อ่าน 104]
 
  ดูการเทถนน คสล. สายซอยสุดารัตน์[วันที่ 2022-09-22][ผู้อ่าน 98]
 
  ดูการก่อสร้างต่อเติมศาลาชุมชนบ้านพักสวัสดิการทหาร[วันที่ 2022-09-22][ผู้อ่าน 96]
 
  ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ บ.ศรีสมบูรณ์[วันที่ 2022-09-22][ผู้อ่าน 102]
 
  ลอกท่อและล้างตะไคร่น้ำ[วันที่ 2022-09-22][ผู้อ่าน 91]
 
  สำรวจโคมไฟฟ้าสาธารณะในซอย[วันที่ 2022-09-22][ผู้อ่าน 112]
 
  ฟุตซอลโพธ์กลางคัพ ครั้งที่ 1 วันที่ 4[วันที่ 2022-09-22][ผู้อ่าน 96]
 
  สัมมนาทางวิชาการ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ...[วันที่ 2022-09-21][ผู้อ่าน 107]
 
  รับวุฒิบัตรและเข็มวิทยะฐานะ การอบรมหลักสูตรนายกเทศ...[วันที่ 2022-09-21][ผู้อ่าน 120]
 
  งานเลี้ยงฉลองวันชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน ครบรอบ 73 ...[วันที่ 2022-09-21][ผู้อ่าน 142]
 
  สัมมนาทางวิชาการ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ...[วันที่ 2022-09-20][ผู้อ่าน 122]
 
  ทำบุญถวายจังหันเช้าหลวงปู่สามดง จันทโชโต[วันที่ 2022-09-19][ผู้อ่าน 213]
 
  แก้ไขปัญหาท่อน้ำตัน บ.บึงแสนสุข[วันที่ 2022-09-19][ผู้อ่าน 110]
 
  ตัดต้นไม้ปกคลุมสายไฟฟ้า บ.หนองไผ่[วันที่ 2022-09-19][ผู้อ่าน 112]
 
  ซ่อมระบบประปาเปลี่ยนซับเมิสร์ใหม่ ถังประปา[วันที่ 2022-09-19][ผู้อ่าน 120]
 
  ทำบุญงานวันสถาปนา ช.2 พัน 202 ครบรอบ 40 ปี[วันที่ 2022-09-19][ผู้อ่าน 228]