เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  ปฐมนิเทศพนักงานจ้างใหม่ 24 คน[วันที่ 2022-09-01][ผู้อ่าน 106]
 
  ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจ...[วันที่ 2022-09-01][ผู้อ่าน 107]
 
  โครงการอบรมวัยใส ใส่ใจธรรมะ ประจำปี 2565[วันที่ 2022-08-31][ผู้อ่าน 124]
 
  ประชุมการเตรียมความพร้อมลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิ...[วันที่ 2022-08-31][ผู้อ่าน 105]
 
  ดูผู้รับจ้างเตรียมปรับพื้นที่สร้างถนน คสล.[วันที่ 2022-08-31][ผู้อ่าน 113]
 
  หารือการเตรียมความพร้อมในการสร้างโรงงานกำจัดขยะ[วันที่ 2022-08-31][ผู้อ่าน 103]
 
  เร่งรัดการก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานใหม่[วันที่ 2022-08-31][ผู้อ่าน 103]
 
  คุยปัญหาและอุปสรรคการทำงานของทีมช่างไฟฟ้า[วันที่ 2022-08-31][ผู้อ่าน 107]
 
  โครงการเสริมสร้างเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุและผู้พ...[วันที่ 2022-08-30][ผู้อ่าน 101]
 
  มอบเงินเทศบาลอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ[วันที่ 2022-08-30][ผู้อ่าน 96]
 
  มอบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโพธิ์กลาง[วันที่ 2022-08-30][ผู้อ่าน 138]
 
  ซ่อมถนนที่ชำรุดลึกเป็นโพลง[วันที่ 2022-08-30][ผู้อ่าน 101]
 
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/...[วันที่ 2022-08-30][ผู้อ่าน 107]
 
  ดูการก่อสร้างถนนราดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต[วันที่ 2022-08-30][ผู้อ่าน 98]
 
  ตัดต้นไม้โค่นล้มขวางถนนหน้ากรมทหารช่างที่ 2[วันที่ 2022-08-29][ผู้อ่าน 121]
 
  ดูการก่อสร้างถนนราดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 12 บ....[วันที่ 2022-08-29][ผู้อ่าน 113]
 
  ประชุมการจัดงานเทศกาลดนตรีริมน้ำ ครั้งที่ 2[วันที่ 2022-08-29][ผู้อ่าน 143]
 
  ตัดต้นไม้โค่นทับสายไฟฟ้า[วันที่ 2022-08-29][ผู้อ่าน 119]
 
  ประชุมคณะทำงานศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ประชาชน ครั้ง...[วันที่ 2022-08-29][ผู้อ่าน 104]
 
  ติดตามการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ[วันที่ 2022-08-28][ผู้อ่าน 124]
 
  ดูการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ.หนองไผ่[วันที่ 2022-08-28][ผู้อ่าน 114]
 
  ดูการก่อสร้างถนนราดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ.หนองปรื...[วันที่ 2022-08-28][ผู้อ่าน 127]
 
  ล้างถนนโค้งหนองปรือ[วันที่ 2022-08-27][ผู้อ่าน 120]
 
  ดูการก่อสร้างถนนราดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต[วันที่ 2022-08-27][ผู้อ่าน 106]