เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ประชุมศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ประชาชน


วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. ดร.กิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ประชุมคณะทำงานศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ประชาชน (ศรป.) ครั้งที่ 17/2565 โดยสรุปผลดังนี้ 1.ช่วง 1 ม.ค.- 28 ตค.65 รับเรื่องร้องเรียน 1,705 เรื่อง ดำเนินการสำเร็จ 1,620 เรื่อง คงค้าง 85 เรื่อง 2.ช่วง 31 ตค.- 2 ธค.65 รับเรื่องร้องเรียน 237 เรื่อง ดำเนินการสำเร็จ 162 เรื่อง คงค้าง 75 เรื่อง 3.รวมตั้งแต่ 1 ม.ค.- 2 ธค.65 รับเรื่องร้องเรียน 1,942 เรื่อง ทำสำเร็จ 1,782 เรื่อง คงค้าง 160 เรื่อง เรื่องที่ค้างส่วนใหญ่เป็นเรื่องตัดต้นไม้ ,ช่อมถนนหินคลุก ,ซ่อมไฟดับ ,ขอถนน-รางระบายน้ำฯลฯ บางเรื่องต้องสำรวจเข้าแผนรองบประมาณใช้เวลา บางเรื่องช้าต้องขออภัยพี่น้องประชาชนครับ เพราะรถกระเช้า-JCB.เสียซ่อมนาน บางเรื่องไฟดับไฟตกบ่อยซ่อมแก้ทุกวัน แต่เรื่องประปาร้องปุ๊บทำปั้บทันที ผมมีนโยบายติดตามเร่งรัดเป็นรายวัน #เทศบาลโพธิ์กลางยุคใหม่_ทำงานฉับไวเพื่อประชาชน
2024-06-24
2024-04-13
2024-04-13
2024-04-13
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24