เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  กล่าวแสดงความยินดีกับแม่ดีเด่นระดับอำเภอเเละระดับต...[วันที่ 2022-08-11][ผู้อ่าน 131]
 
  มอบเงินเพิ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ[วันที่ 2022-08-11][ผู้อ่าน 114]
 
  พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัย[วันที่ 2022-08-11][ผู้อ่าน 250]
 
  ดูความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารทะเบียนเทศบาล[วันที่ 2022-08-10][ผู้อ่าน 120]
 
  ร่วมตรวจถนน คสล.บ.หนองบ่อ[วันที่ 2022-08-10][ผู้อ่าน 111]
 
  โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยในชุมชน[วันที่ 2022-08-10][ผู้อ่าน 112]
 
  ตรวจถนน คสล.ซอยข้างเทศบาล[วันที่ 2022-08-10][ผู้อ่าน 94]
 
  ดูการติดตั้งกระจกโค้งทางแยก บ.หนองพลวงมะนาว[วันที่ 2022-08-10][ผู้อ่าน 116]
 
  งานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองนครราชสีมา[วันที่ 2022-08-10][ผู้อ่าน 106]
 
  อบรมโครงการเฝ้าระวังติดตามดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังชะ...[วันที่ 2022-08-09][ผู้อ่าน 167]
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ”ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ”[วันที่ 2022-08-09][ผู้อ่าน 170]
 
  กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนน คสล.[วันที่ 2022-08-09][ผู้อ่าน 151]
 
  ดูการจัดเตรียมสถานที่จัดงานจุดเทียนชัยถวายพระพร[วันที่ 2022-08-09][ผู้อ่าน 144]
 
  ร่วมต้อนรับ นายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด[วันที่ 2022-08-08][ผู้อ่าน 213]
 
  ประชุมมอบหมายภารกิจจัดงานวันแม่แห่งชาติ[วันที่ 2022-08-08][ผู้อ่าน 126]
 
  ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายนายกเทศมนตรีและรัฐบา...[วันที่ 2022-08-08][ผู้อ่าน 137]
 
  ประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2565[วันที่ 2022-08-08][ผู้อ่าน 141]
 
  ร่วมตัดหญ้ากับคนงานตัดหญ้าเทศบาล ตามนโยบาย “โพธิ์ก...[วันที่ 2022-08-06][ผู้อ่าน 148]
 
  ติดตามดูการก่อสร้างอาคารทะเบียน และปรับปรุงสำนักงา...[วันที่ 2022-08-06][ผู้อ่าน 111]
 
  เสวนาทางวิชาการเวทีนโยบายสาธารณะรถไฟความเร็วสูงไทย...[วันที่ 2022-08-05][ผู้อ่าน 129]
 
  เทศกาลดนตรีริมน้ำ ปี 2565“ ครั้งแรก ณ ริมสระน้ำหนอ...[วันที่ 2022-08-05][ผู้อ่าน 111]
 
  ดูผลิตภัณฑ์ของดีบ้านเพ ศึกษาดูงานที่กลุ่มวิสาหกิจช...[วันที่ 2022-08-04][ผู้อ่าน 108]
 
  ศึกษาดูงาน สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม...[วันที่ 2022-08-04][ผู้อ่าน 335]
 
  ทานอาหารเย็นที่ จ. ชลบุรี และพาคณะผู้นำชุมชนเดินทา...[วันที่ 2022-08-04][ผู้อ่าน 111]