เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  ถวายข้าวพระพุทธ - ไหว้ศาลตายาย[วันที่ 2022-08-26][ผู้อ่าน 141]
 
  ประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาล 32 ชุมชน[วันที่ 2022-08-26][ผู้อ่าน 117]
 
  โครงการอบรมชุมชนร่วมใจเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค...[วันที่ 2022-08-26][ผู้อ่าน 131]
 
  ดูการก่อสร้างถนนราดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต[วันที่ 2022-08-26][ผู้อ่าน 175]
 
  ประชุมคณะทำงานเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง[วันที่ 2022-08-26][ผู้อ่าน 117]
 
  โครงการเผยแพร่ธรรมของพระธรรมฑูต[วันที่ 2022-08-26][ผู้อ่าน 115]
 
  ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จ.นครราชสีมา ครั้งที...[วันที่ 2022-08-25][ผู้อ่าน 151]
 
  พระราชทานเพลิงศพ[วันที่ 2022-08-25][ผู้อ่าน 222]
 
  ลงหินคลุกและเกลี่ยดิน โค้งหนองบ่อ[วันที่ 2022-08-25][ผู้อ่าน 119]
 
  โครงการปลูกป่าคืนธรรมชาติสู่แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ[วันที่ 2022-08-24][ผู้อ่าน 141]
 
  ประชุมสภาเทศบาลโพธิ์กลางสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท...[วันที่ 2022-08-24][ผู้อ่าน 130]
 
  ต้อนรับนายกเทศมนตรีตำบลคลองไผ่[วันที่ 2022-08-24][ผู้อ่าน 168]
 
  ซ่อมถนนพิชัยสงคราม[วันที่ 2022-08-24][ผู้อ่าน 113]
 
  ติดตามเร่งรัดการขยายเขตไฟฟ้า[วันที่ 2022-08-24][ผู้อ่าน 117]
 
  ควบคุมงานมาดูการเทคอนกรีต ก่อสร้างถนน คสล.[วันที่ 2022-08-24][ผู้อ่าน 140]
 
  เข้าพบและขอบคุณท่านอธิบดี กรมส่งเสริมการปกครองท้อง...[วันที่ 2022-08-23][ผู้อ่าน 166]
 
  พิธียกเสาเอกการก่อสร้างอาคารทะเบียน และปรับปรุงสำน...[วันที่ 2022-08-22][ผู้อ่าน 115]
 
  ออกตรวจร้านอาหารตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ร้านอุ้งโ...[วันที่ 2022-08-22][ผู้อ่าน 142]
 
  ออกตรวจร้านอาหารตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ร้านครัวป...[วันที่ 2022-08-22][ผู้อ่าน 189]
 
  ออกตรวจร้านอาหารตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ร้านขาหมู...[วันที่ 2022-08-22][ผู้อ่าน 159]
 
  ออกตรวจร้านอาหารตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ร้านก๋วยเ...[วันที่ 2022-08-22][ผู้อ่าน 180]
 
  ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงอัตรากำลัง 3 ปี[วันที่ 2022-08-22][ผู้อ่าน 105]
 
  มอบชุดปฎิบัติงานใหม่ให้กับหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉินเ...[วันที่ 2022-08-22][ผู้อ่าน 177]
 
  ประชุมทีมนักรบสร้างความสะอาดของเมือง[วันที่ 2022-08-22][ผู้อ่าน 115]