เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  ศึกษาดูงานการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน กลุ่มวิสาหก...[วันที่ 2022-08-03][ผู้อ่าน 217]
 
  กราบขอพรหลวงปู่ทิม อิสริโก วัดระหารไร่[วันที่ 2022-08-03][ผู้อ่าน 122]
 
  กิจกรรมสร้างความสามัคคี และมอบรางวัลการแข่งขัน[วันที่ 2022-08-03][ผู้อ่าน 193]
 
  อบรมโครงการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน[วันที่ 2022-08-02][ผู้อ่าน 188]
 
  บรรยายการสร้างความเข้มแข็งชุมชนของทีม[วันที่ 2022-08-02][ผู้อ่าน 126]
 
  แสดงความยินดีกับ ดร. ณัฐวัฒน์ วงษ์ชวลิตกุล[วันที่ 2022-08-02][ผู้อ่าน 250]
 
  ลอกท่อรางระบายน้ำ[วันที่ 2022-08-02][ผู้อ่าน 151]
 
  ประชุมคณะทำงานศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ประชาชน[วันที่ 2022-08-01][ผู้อ่าน 113]
 
  ประชุมซักซ้อมการปฎิบัติงานคณะทำงานจัดอบรมและศึกษาด...[วันที่ 2022-08-01][ผู้อ่าน 119]
 
  ดูความคืบหน้าการก่อสร้างฐานอนุสาวรีย์คุณย่าโม[วันที่ 2022-07-31][ผู้อ่าน 168]
 
  พิธีรับพระพุทธรูปทองคำ[วันที่ 2022-07-30][ผู้อ่าน 181]
 
  พิธีตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ[วันที่ 2022-07-28][ผู้อ่าน 240]
 
  พิธีน้อมเกล้าถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา[วันที่ 2022-07-28][ผู้อ่าน 142]
 
  พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและจุดเทียนถวา...[วันที่ 2022-07-28][ผู้อ่าน 204]
 
  กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความดี ด้...[วันที่ 2022-07-27][ผู้อ่าน 196]
 
  โครงการเรียนรู้สู่ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย[วันที่ 2022-07-27][ผู้อ่าน 193]
 
   โครงการอบรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2565[วันที่ 2022-07-27][ผู้อ่าน 169]
 
  ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติฯ[วันที่ 2022-07-27][ผู้อ่าน 170]
 
  ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองตาม พรบ.โรงแรม พ.ศ.2547[วันที่ 2022-07-27][ผู้อ่าน 142]
 
  ต้อนรับอาจารย์กมล กันตวรพันธ์[วันที่ 2022-07-27][ผู้อ่าน 149]
 
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสรุปเล่มร่างเทศบัญญัติงบประ...[วันที่ 2022-07-27][ผู้อ่าน 120]
 
  โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ...[วันที่ 2022-07-27][ผู้อ่าน 160]
 
  ดูการประดับไฟเฉลิมพระเกียรติ[วันที่ 2022-07-27][ผู้อ่าน 170]
 
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ[วันที่ 2022-07-26][ผู้อ่าน 127]