เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 


ประชุมซักซ้อมการขนย้ายเอกสาร และการจัดจุดบริการอำนวยความสะดวกประชาชน


วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ประธานประชุมซักซ้อมการขนย้ายเอกสาร และการจัดจุดบริการอำนวยความสะดวกประชาชนที่มาติดต่อราชการในช่วงการปรับปรุงก่อสร้าง #เทศบาลโพธิ์กลางยุคใหม่_ตั้งใจทำงานเพื่อประชาชน
2022-08-09
2022-08-09
2022-08-09
2022-08-09
2022-08-08
2022-08-08
2022-08-08
2022-08-08
2022-08-06
2022-08-06