เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  มอบใบประกาศนียบัตร ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาเสริมศักย...[วันที่ 2022-02-25][ผู้อ่าน 186]
 
  แก้ไขปัญหาซ่อมระบบน้ำประปา บ้านหนองพลวง[วันที่ 2022-02-25][ผู้อ่าน 172]
 
  ก่อสร้างโรงเรือนและการปลูกผักปลอดสาร[วันที่ 2022-02-25][ผู้อ่าน 178]
 
  ประชุมและดูพื้นที่โครงการทหารพันธ์ดี[วันที่ 2022-02-24][ผู้อ่าน 223]
 
  อบรมเสริมศักยภาพหน่วยกู้ชีพสู่มาตรฐาน วันที่ 2[วันที่ 2022-02-24][ผู้อ่าน 193]
 
  ลอกท่ออุดตัน หน้าบ้านพักโครงการสวัสดิการทหาร โครงก...[วันที่ 2022-02-24][ผู้อ่าน 190]
 
  ประชุมคณะทำงานศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ประชาชน ประจำ...[วันที่ 2022-02-24][ผู้อ่าน 197]
 
  ไหว้ศาลตายาย-ถวายข้าวพระพุทธ[วันที่ 2022-02-24][ผู้อ่าน 230]
 
   กิจกรรมและร่วมเต้นแอโรบิค ตามโครงการ “โคราช เมือง...[วันที่ 2022-02-23][ผู้อ่าน 402]
 
  ประชุมพนักงาน-ลูกจ้างเทศบาล[วันที่ 2022-02-23][ผู้อ่าน 197]
 
  ถนน คสล. อบจ.นครราชสีมา ช่วงหน้าวัดหนองบ่อ-แยกโรงข...[วันที่ 2022-02-23][ผู้อ่าน 207]
 
   ประชุมเลือกผู้แทนเป็นกรรมการลุ่มน้ำต่างๆ ของจังหว...[วันที่ 2022-02-23][ผู้อ่าน 203]
 
   โครงการอบรมเสริมศักยภาพหน่วยกู้ชีพ สู่มาตรฐาน[วันที่ 2022-02-23][ผู้อ่าน 190]
 
  “สภากาแฟ มทส.65”[วันที่ 2022-02-22][ผู้อ่าน 276]
 
  ประชุมชมรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ[วันที่ 2022-02-22][ผู้อ่าน 194]
 
  ทำความสะอาดถนนที่ช่วงฝนตก[วันที่ 2022-02-22][ผู้อ่าน 224]
 
  ต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น[วันที่ 2022-02-22][ผู้อ่าน 200]
 
  ประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดเก็บน้ำประปาและค่าขย...[วันที่ 2022-02-22][ผู้อ่าน 198]
 
  ตรวจความพร้อมสนามชนไก่ทายาทมังกร[วันที่ 2022-02-22][ผู้อ่าน 215]
 
  ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ[วันที่ 2022-02-22][ผู้อ่าน 275]
 
  ประชุมการจัดเตรียมความพร้อมการแข่งขันฟุตซอล[วันที่ 2022-02-21][ผู้อ่าน 191]
 
   ทำลูกคลื่นกันความเร็ว[วันที่ 2022-02-21][ผู้อ่าน 216]
 
  ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 2[วันที่ 2022-02-21][ผู้อ่าน 177]
 
  ตรวจ ATK. รอบ 2[วันที่ 2022-02-18][ผู้อ่าน 213]