เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  ประชุมพิจารณาเร่งรัดแผนงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน...[วันที่ 2022-02-02][ผู้อ่าน 181]
 
   ไหว้ศาลตายายวันพระ[วันที่ 2022-02-01][ผู้อ่าน 306]
 
  รับการรายงานตัวหัวหน้าสำนักปลัด นักวิเคราะห์นโยบาย...[วันที่ 2022-02-01][ผู้อ่าน 264]
 
  ตัดต้นไม้ตามคำร้องเรียน[วันที่ 2022-02-01][ผู้อ่าน 198]
 
  เร่งแก้ปัญหาซ่อมถนนโค้งหนองบ่อ[วันที่ 2022-01-28][ผู้อ่าน 198]
 
  ตรวจคัดกรอง ATK.[วันที่ 2022-01-28][ผู้อ่าน 222]
 
  ตรวจคัดกรอง ATK.[วันที่ 2022-01-28][ผู้อ่าน 202]
 
  สวดมนต์-นั่งสมาธิ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้...[วันที่ 2022-01-28][ผู้อ่าน 206]
 
  พิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบ 37 ...[วันที่ 2022-01-26][ผู้อ่าน 224]
 
  โครงการอบรมคัดแยกขยะ ชุมชนสะอาด เมืองโพธิ์กลางน่าอ...[วันที่ 2022-01-26][ผู้อ่าน 241]
 
  ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจ.นครราชสีมา[วันที่ 2022-01-26][ผู้อ่าน 254]
 
  ไหว้ศาลตายายวันพระ[วันที่ 2022-01-25][ผู้อ่าน 266]
 
  ประธานเปิดโครงการการอบรมชุมชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพต...[วันที่ 2022-01-25][ผู้อ่าน 258]
 
  ออกดูจุดปลูกต้นไม้ บ.หนองปรือ เเละดูการขุดเจาะบ่อบ...[วันที่ 2022-01-25][ผู้อ่าน 397]
 
  ร่วมหารือการก่อสร้างถนราดยาง[วันที่ 2022-01-25][ผู้อ่าน 259]
 
  คัดกรองตรวจ ATK.[วันที่ 2022-01-24][ผู้อ่าน 403]
 
  ประชุมประธานชุมชน 32 ชุมชน[วันที่ 2022-01-24][ผู้อ่าน 300]
 
  กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์สำรวจ ซ่อมแหล่งน้ำ ป้องกันภัยแ...[วันที่ 2022-01-24][ผู้อ่าน 254]
 
  ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ...[วันที่ 2022-01-21][ผู้อ่าน 271]
 
  ดูการตรวจคัดกรอง ATK.[วันที่ 2022-01-21][ผู้อ่าน 274]
 
  ดูการตัดต้นไม้ในบริเวณสำนักงานเทศบาล[วันที่ 2022-01-21][ผู้อ่าน 246]
 
  ได้รับแจ้งไฟไหม้[วันที่ 2022-01-20][ผู้อ่าน 407]
 
  กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมการสร้างแผนธุรกิจ[วันที่ 2022-01-20][ผู้อ่าน 296]
 
  ประชุมคณะทำงานจัดเตรียมแผนงาน[วันที่ 2022-01-20][ผู้อ่าน 251]