เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  ประชุม กขน. ประจำเดือนเมษายน [วันที่ 2022-04-04][ผู้อ่าน 165]
 
  สูบน้ำรอการระบายถนนในหมู่บ้านหนองไผ่[วันที่ 2022-04-03][ผู้อ่าน 379]
 
  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียร...[วันที่ 2022-04-02][ผู้อ่าน 172]
 
  พิธีเททองหล่อคุณย่าโม ท้าวสุรนารี องค์ประจำวัดพระน...[วันที่ 2022-04-02][ผู้อ่าน 163]
 
  พิธียกเสาหลังคาหอกลอง ฆ้องระฆัง[วันที่ 2022-04-01][ผู้อ่าน 231]
 
  พิธีเททองหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนารายณ์มหาราช[วันที่ 2022-04-01][ผู้อ่าน 156]
 
  ประชุมคณะทำงานศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ประชาชน(ศรป.)...[วันที่ 2022-03-31][ผู้อ่าน 205]
 
  ซ่อมถนนลงหินคลุกถนน อบจ.[วันที่ 2022-03-31][ผู้อ่าน 211]
 
  ขยายวางท่อประปา[วันที่ 2022-03-31][ผู้อ่าน 240]
 
  การตัดหญ้าริมถนนและซอกซอย[วันที่ 2022-03-31][ผู้อ่าน 168]
 
  โรงเรียนผู้สูงอายุ สัปดาห์ที่ 4[วันที่ 2022-03-30][ผู้อ่าน 256]
 
  หารือเตรียมงานทอดผ้าป่าการศึกษา[วันที่ 2022-03-30][ผู้อ่าน 245]
 
  ซ่อม ,เปลี่ยนหลอดไฟและทำลูกคลื่นถนน[วันที่ 2022-03-30][ผู้อ่าน 291]
 
  ยื่นหนังสือขอที่ดินราชพัสดุ[วันที่ 2022-03-30][ผู้อ่าน 166]
 
  ดูการขยายวางท่อประปาใหม่[วันที่ 2022-03-30][ผู้อ่าน 198]
 
  กิจกรรมเต้นแอโรบิค“โครงการพนักงานสุขภาพดี องค์กรเป...[วันที่ 2022-03-30][ผู้อ่าน 320]
 
  อบรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนทางถนน ปี 2565 [วันที่ 2022-03-29][ผู้อ่าน 178]
 
  ประชุมเรื่องการประเมินจัดเก็บภาษีที่ดินตามกฎหมายอั...[วันที่ 2022-03-29][ผู้อ่าน 180]
 
  ตรวจดูการซ่อมโคมไฟฟ้า บ.หนองไผ่ ม.2[วันที่ 2022-03-29][ผู้อ่าน 162]
 
  ร่วมกันซ่อมถนนและทำคลื่นลดความเร็ว[วันที่ 2022-03-29][ผู้อ่าน 194]
 
  มาดูโครงการปลูกผักปลอดสาร ของกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองบ...[วันที่ 2022-03-29][ผู้อ่าน 171]
 
  หารือมาตรการในการจัดเก็บขยะโรงงาน กรซย.[วันที่ 2022-03-28][ผู้อ่าน 170]
 
  ดูเรื่องร้องเรียนถนนพังชำรุดและน้ำประปา[วันที่ 2022-03-28][ผู้อ่าน 167]
 
  ประชุมคณะกรรมการจัดสร้างรูปหล่อท้าวสุรนารี ประจำเท...[วันที่ 2022-03-28][ผู้อ่าน 166]