เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  ประชุมเร่งรัดงานโครงสร้างพื้นฐาน[วันที่ 2022-03-14][ผู้อ่าน 174]
 
  มาร่วมพิธีบวงสรวงสร้างตลาดใหม่ “ตลาดสุรนารีเมืองให...[วันที่ 2022-03-13][ผู้อ่าน 364]
 
  เปลี่ยนหลังคาอาคารสำนักงานวันที่ 2[วันที่ 2022-03-13][ผู้อ่าน 184]
 
  ไฟไหม้ป่าหลัง รพ.สต.หนองพลวงมะนาว[วันที่ 2022-03-12][ผู้อ่าน 251]
 
  ได้รับแจ้งไฟไหม้ป่า[วันที่ 2022-03-12][ผู้อ่าน 179]
 
  ประชุมและสัมมนาวิชาการ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเ...[วันที่ 2022-03-10][ผู้อ่าน 367]
 
  เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลโพธ์กลาง รุ่น 1/2565[วันที่ 2022-03-09][ผู้อ่าน 273]
 
  มาดูถนนที่ชาวบ้านร้องเรียน ซอย 30 เลยวัดหนองบ่อ[วันที่ 2022-03-09][ผู้อ่าน 192]
 
  ตัดต้นไม้ริมรั้วทับสายไฟ[วันที่ 2022-03-09][ผู้อ่าน 190]
 
  เต้นแอโรบิคประจำสัปดาห์ทุกวันพุธ ครั้งที่ 3 [วันที่ 2022-03-09][ผู้อ่าน 198]
 
  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายนายกเทศมนตรีและรัฐ...[วันที่ 2022-03-08][ผู้อ่าน 186]
 
  ประชุมรับทราบแนวทางปฏิบัติการขอรับการสนับสนุนเงินก...[วันที่ 2022-03-08][ผู้อ่าน 196]
 
  ประชุมคณะทำงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการทหารพันธ...[วันที่ 2022-03-08][ผู้อ่าน 182]
 
  ซ่อมโคมไฟฟ้าสาธารณะ[วันที่ 2022-03-08][ผู้อ่าน 175]
 
  อบรมโครงการ “พนักงานสุขภาพดี สร้างองค์กรเป็นสุข”[วันที่ 2022-03-07][ผู้อ่าน 211]
 
  เจรจาขอที่ดินสร้างระบบประปาเทศบาล บ.หนองพุดซา ม.5 ...[วันที่ 2022-03-07][ผู้อ่าน 179]
 
  ประชุมคณะทำงานเร่งรัดการก่อสร้างพื้นฐาน[วันที่ 2022-03-07][ผู้อ่าน 175]
 
  ร่วม “ปั่น ศิลป์ นครราชสีมา” เที่ยวชมมหกรรมศิลปะนา...[วันที่ 2022-03-06][ผู้อ่าน 221]
 
  เข้าเฝ้ารับพระราชทานของที่ระลึกในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ...[วันที่ 2022-03-05][ผู้อ่าน 192]
 
  ร่วมประชุมการดำเนินโครงการศึกษาสำรวจพัฒนาแหล่งน้ำบ...[วันที่ 2022-03-04][ผู้อ่าน 238]
 
  เจรจาขอที่ดินเพื่อก่อสร้างระบบประปาให้กับชาวบ้าน[วันที่ 2022-03-04][ผู้อ่าน 181]
 
  ร่วมตรวจประเมินสถานที่จัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนป...[วันที่ 2022-03-04][ผู้อ่าน 177]
 
  มาดูการตัดต้นไม้ที่ปกคลุมสายไฟ ม.4 บ.หนองพลวงมะนาว...[วันที่ 2022-03-04][ผู้อ่าน 177]
 
  มาดูการดูแลรักษาต้นไม้-ดอกไม้ริมทาง และการตัดหญ้า[วันที่ 2022-03-04][ผู้อ่าน 224]