เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ 2565[วันที่ 2022-03-28][ผู้อ่าน 149]
 
  อบรมโครงการรักษ์สุขภาพ[วันที่ 2022-03-27][ผู้อ่าน 173]
 
  ไหว้ศาลตายาย ประจำวันพระ[วันที่ 2022-03-25][ผู้อ่าน 173]
 
   ประชุมคณะทำงานศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ประชาชน[วันที่ 2022-03-25][ผู้อ่าน 163]
 
  ดูงานศูนย์สาธิตการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย...[วันที่ 2022-03-25][ผู้อ่าน 173]
 
   สวดมนต์-นั่งสมาธิ ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระกนิษฐาธิ...[วันที่ 2022-03-25][ผู้อ่าน 170]
 
  ประชุม สปสช. อ.เมือง[วันที่ 2022-03-24][ผู้อ่าน 174]
 
  ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด[วันที่ 2022-03-24][ผู้อ่าน 178]
 
  ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอเมือง[วันที่ 2022-03-24][ผู้อ่าน 179]
 
  ลงดูปัญหาร้องเรียนท่อน้ำอุดตัน[วันที่ 2022-03-24][ผู้อ่าน 187]
 
  พิธีบวงสรวงวันฉลองแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 25...[วันที่ 2022-03-23][ผู้อ่าน 198]
 
  ใส่บาตรทำบุญเมืองนครราชสีมา 554 ปี[วันที่ 2022-03-23][ผู้อ่าน 179]
 
  ตรวจดูการตรวจรับการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอน...[วันที่ 2022-03-23][ผู้อ่าน 167]
 
  รร.ผู้สูงอายุเทศบาลโพธิ์กลาง สัปดาห์ที่ 3 [วันที่ 2022-03-23][ผู้อ่าน 209]
 
  กิจกรรมเต้นแอโรบิค สัปดาห์ที่ 3[วันที่ 2022-03-23][ผู้อ่าน 181]
 
  ประชุมประชาคมตำบลเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2...[วันที่ 2022-03-22][ผู้อ่าน 232]
 
  ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรง...[วันที่ 2022-03-22][ผู้อ่าน 229]
 
  ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ[วันที่ 2022-03-22][ผู้อ่าน 254]
 
  ซ่อมและเปลี่ยนหลอดไฟในกรมทหารช่างที่ 2[วันที่ 2022-03-22][ผู้อ่าน 263]
 
  ดูข้อร้องเรียนน้ำเสียไหลลงถนนผ่านหน้าบ้าน บ.หนองพล...[วันที่ 2022-03-22][ผู้อ่าน 323]
 
  เร่งตัดหญ้าถนนแยก มทส.- วงเวียนแยกประตูกองบิน[วันที่ 2022-03-22][ผู้อ่าน 213]
 
  พิธีเปิดอาคารฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า สนง.การไฟฟ้า...[วันที่ 2022-03-21][ผู้อ่าน 220]
 
  ดูเรื่องร้องเรียนถนนหลังเทศบาล ซอยไผ่หวาน[วันที่ 2022-03-21][ผู้อ่าน 218]
 
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล[วันที่ 2022-03-21][ผู้อ่าน 219]