เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  มาพบท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น[วันที่ 2022-01-18][ผู้อ่าน 207]
 
  ร่วมประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ผู้พิการต.โพธิ์...[วันที่ 2022-01-18][ผู้อ่าน 246]
 
   ร่วมโครงการอบรมกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ กลุ่มข้างฮางข...[วันที่ 2022-01-18][ผู้อ่าน 334]
 
  ร่วมงานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำป...[วันที่ 2022-01-18][ผู้อ่าน 274]
 
  ไหว้ศาลตายาย วันพระ[วันที่ 2022-01-17][ผู้อ่าน 197]
 
   ประชุมคณะกรรมการ[วันที่ 2022-01-17][ผู้อ่าน 189]
 
  ร่วมกับคนงานตัดหญ้า[วันที่ 2022-01-15][ผู้อ่าน 211]
 
  ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ[วันที่ 2022-01-15][ผู้อ่าน 215]
 
  ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ[วันที่ 2022-01-14][ผู้อ่าน 218]
 
  รื้อกอไผ่ใหญ่บริเวณป้อมยามตำรวจหนองไผ่[วันที่ 2022-01-14][ผู้อ่าน 236]
 
  เยี่ยมเยียนนายกเทศมนตรี[วันที่ 2022-01-14][ผู้อ่าน 209]
 
  ออกตรวจ ATK. อสม.79[วันที่ 2022-01-14][ผู้อ่าน 199]
 
  ออกตรวจ ATK.ให้กับครอบครัวทหาร[วันที่ 2022-01-14][ผู้อ่าน 204]
 
  หารือการทำงานด้านการคลัง[วันที่ 2022-01-13][ผู้อ่าน 346]
 
  ตัดต้นไม้ทับสายไฟตามบ้านที่ประชาชนมาร้องเรียน[วันที่ 2022-01-13][ผู้อ่าน 263]
 
  ตัดหญ้าริมถนนพิชัยสงคราม [วันที่ 2022-01-13][ผู้อ่าน 268]
 
  ดูการซ่อมไฟฟ้าหน้ากองพัน[วันที่ 2022-01-12][ผู้อ่าน 206]
 
  ปรับภูมิทัศน์ด้านหลังสนง.เทศบาล[วันที่ 2022-01-12][ผู้อ่าน 219]
 
   ดูสถานที่เพื่อวางท่อระบายน้ำ[วันที่ 2022-01-11][ผู้อ่าน 195]
 
  ดูการซ่อมและเปลี่ยนหลอดไฟ[วันที่ 2022-01-11][ผู้อ่าน 380]
 
  ดูข้อร้องเรียนประชาชน[วันที่ 2022-01-11][ผู้อ่าน 204]
 
  มาดูข้อร้องเรียนกลิ่นควันการเผาถ่าน[วันที่ 2022-01-11][ผู้อ่าน 207]
 
  ประชุมคณะทำงาน[วันที่ 2022-01-11][ผู้อ่าน 198]
 
  ดูข้อร้องเรียนชาวบ้านซอยเทียรวรรณ[วันที่ 2022-01-11][ผู้อ่าน 197]