เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  เร่งซ่อมถนน[วันที่ 2022-02-18][ผู้อ่าน 177]
 
  หารือผู้ช่วยอธิการบดี มทร.อีสาน[วันที่ 2022-02-18][ผู้อ่าน 172]
 
  ตัดเก็บต้นไม้หักโค่นทับสายไฟฟ้า[วันที่ 2022-02-18][ผู้อ่าน 174]
 
  เร่งเเก้ปัญหาบ่อเก็บกักน้ำเสียหมู่บ้านปาริชาด[วันที่ 2022-02-18][ผู้อ่าน 183]
 
  พิธีลงนามข้อตกลง(MOU)การจัดหลักสูตร รร.ผู้สูงอายุ ...[วันที่ 2022-02-17][ผู้อ่าน 297]
 
  ดูการปลูกต้นไม้เพิ่มเติม[วันที่ 2022-02-17][ผู้อ่าน 209]
 
  ดูการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ.หนองปรือ[วันที่ 2022-02-17][ผู้อ่าน 204]
 
  ดูปัญหาน้ำท่วมขังชุมชนอีสานเขียว[วันที่ 2022-02-17][ผู้อ่าน 208]
 
  ดูการตีเส้นถนนราดยางที่เพิ่งสร้างเสร็จ[วันที่ 2022-02-17][ผู้อ่าน 297]
 
  ร่วมงานทำบุญวันมาฆบูชา[วันที่ 2022-02-16][ผู้อ่าน 389]
 
  ร่วมใส่บาตรวันมาฆบูชา[วันที่ 2022-02-16][ผู้อ่าน 273]
 
   กล่าวรับรองผลงาน ผอ.ศุภณัฎฐ์ ศุภรานนท์[วันที่ 2022-02-15][ผู้อ่าน 195]
 
  ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร...[วันที่ 2022-02-15][ผู้อ่าน 235]
 
  ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพเทศบาล[วันที่ 2022-02-15][ผู้อ่าน 277]
 
  ฟังเทศน์-เวียนเทียนถวายพุทธบูชา วันมาฆบูชา[วันที่ 2022-02-15][ผู้อ่าน 178]
 
  ออกตรวจ ATK. ตลาดแม่สุพัฒตรา และตลาดหนองปรือ[วันที่ 2022-02-14][ผู้อ่าน 185]
 
  ประชุมคณะทำงานจัดทำวารสารเทศบาล”โพธิ์กลางนิวส์”[วันที่ 2022-02-14][ผู้อ่าน 232]
 
  ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบการขอความเห็นชอบจ้างพนัก...[วันที่ 2022-02-14][ผู้อ่าน 174]
 
  ประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาล วันที่ 2[วันที่ 2022-02-11][ผู้อ่าน 222]
 
  ประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ครั้ง...[วันที่ 2022-02-11][ผู้อ่าน 158]
 
  ตรวจ ATK. นักเรียนและครูโรงเรียนบ้านหนองพลวง[วันที่ 2022-02-11][ผู้อ่าน 168]
 
  ประชุมวิชาการและคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาล[วันที่ 2022-02-10][ผู้อ่าน 183]
 
  ดับไฟไหม้ข้างหมู่บ้าน บ้านพักสวัสดิการทหาร โครงการ...[วันที่ 2022-02-09][ผู้อ่าน 188]
 
  ร่วมงานครบรอบ 2 ปี เหตุการณ์กราดยิง[วันที่ 2022-02-09][ผู้อ่าน 178]