เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  ตรวจดูผลการเจาะความหนาถนนราดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต[วันที่ 2022-02-08][ผู้อ่าน 196]
 
  ลอกท่อหมู่บ้านวิลเลจ ม.7 [วันที่ 2022-02-08][ผู้อ่าน 190]
 
  หารือกับทีมผู้ตัดสินในการจัดการแข่งขันฟุตซอลชุมชนส...[วันที่ 2022-02-08][ผู้อ่าน 825]
 
  ติดตามงบประมาณก่อสร้างระบบน้ำประปาบาดาลชุมชน[วันที่ 2022-02-08][ผู้อ่าน 233]
 
  หารือกับผู้ช่วยอธิการบดี มทส. เร่งเปิดสี่เเยกไฟเเ...[วันที่ 2022-02-08][ผู้อ่าน 206]
 
  ต้อนรับนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร[วันที่ 2022-02-07][ผู้อ่าน 626]
 
  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายนายกเทศมนตรีและรัฐ...[วันที่ 2022-02-07][ผู้อ่าน 203]
 
  ประกอบพิธีบวงสรวงอันเชิญขึ้นศาลพระภูมิ และศาลเจ้าท...[วันที่ 2022-02-07][ผู้อ่าน 207]
 
  ดูท่อประปา บ้านหนองไผ่ที่ถูกรถชน[วันที่ 2022-02-06][ผู้อ่าน 209]
 
  ประชุมจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุร่วมกับมหาวิทยาลัยร...[วันที่ 2022-02-04][ผู้อ่าน 195]
 
  ติดตามการขอความอนุเคราะห์ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์[วันที่ 2022-02-03][ผู้อ่าน 193]
 
  ติดตามการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปี 2566[วันที่ 2022-02-03][ผู้อ่าน 197]
 
  ดูการตัดต้นไม้[วันที่ 2022-02-03][ผู้อ่าน 354]
 
  ประชุมเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์(ฟุตซอล)[วันที่ 2022-02-03][ผู้อ่าน 198]
 
   ตัดต้นไม้ริมถนนพิชัยสงคราม[วันที่ 2022-02-03][ผู้อ่าน 189]
 
  สอบถามความพึงพอใจของชาวบ้านริมทางสองฝั่งถนนพิชัยสง...[วันที่ 2022-02-03][ผู้อ่าน 176]
 
  ดูการติดตั้งโคมไฟฟ้าถนน[วันที่ 2022-02-02][ผู้อ่าน 203]
 
  ดูหน้างานเริ่มก่อสร้างถนนราดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถ...[วันที่ 2022-02-02][ผู้อ่าน 185]
 
  ดูการตัดต้นไม้ปกคลุมสายไฟ[วันที่ 2022-02-02][ผู้อ่าน 236]
 
  ประชุมคณะทำงานด้านโครงสร้างพื้นฐานโครงการทหารพันธ์...[วันที่ 2022-02-02][ผู้อ่าน 188]
 
  ประชุมพิจารณาเร่งรัดแผนงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน...[วันที่ 2022-02-02][ผู้อ่าน 172]
 
   ไหว้ศาลตายายวันพระ[วันที่ 2022-02-01][ผู้อ่าน 297]
 
  รับการรายงานตัวหัวหน้าสำนักปลัด นักวิเคราะห์นโยบาย...[วันที่ 2022-02-01][ผู้อ่าน 251]
 
  ตัดต้นไม้ตามคำร้องเรียน[วันที่ 2022-02-01][ผู้อ่าน 186]