เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองการขอโอน...[วันที่ 2022-04-20][ผู้อ่าน 164]
 
  ร่วมประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565[วันที่ 2022-04-20][ผู้อ่าน 156]
 
  ร่วมดูจุดที่จะก่อสร้างท่อระบายน้ำริมถนนโค้งหนองบ่อ[วันที่ 2022-04-20][ผู้อ่าน 170]
 
  กิจกรรมเต้นแอโรบิค ประจำสัปดาห์ที่ 6[วันที่ 2022-04-20][ผู้อ่าน 181]
 
  ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงอัตรากำลัง 3 ปี ...[วันที่ 2022-04-19][ผู้อ่าน 161]
 
  มอบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต.โพธิ์กลาง ให้กับเส...[วันที่ 2022-04-19][ผู้อ่าน 315]
 
  มอบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้กับ ผู้บังคับกองพ...[วันที่ 2022-04-19][ผู้อ่าน 189]
 
  ประชุมคณะกรรมการประสานแผนท้องถิ่นระดับอำเภอ[วันที่ 2022-04-19][ผู้อ่าน 157]
 
  ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานยอดเยี่ยม พนักงานดี...[วันที่ 2022-04-19][ผู้อ่าน 154]
 
   มอบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้กับรพ.สต.หนองพลว...[วันที่ 2022-04-18][ผู้อ่าน 198]
 
  มอบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้กับรพ.ค่ายสุรนารี[วันที่ 2022-04-18][ผู้อ่าน 186]
 
  ส่งจ่าเอกภูริวัต ปรวัฒน์เมธา นักวิเคราะห์นโยบายและ...[วันที่ 2022-04-18][ผู้อ่าน 152]
 
  ตรวจเยี่ยมด่านชุมชนเทศบาลโพธ์กลาง วันที่ 7[วันที่ 2022-04-17][ผู้อ่าน 157]
 
  ตรวจเยี่ยมด่านชุมชนเทศบาลโพธ์กลาง วันที่ 6[วันที่ 2022-04-16][ผู้อ่าน 175]
 
  ทำบุญสงกรานต์วัดหนองไผ่[วันที่ 2022-04-13][ผู้อ่าน 231]
 
  ใส่บาตรทำบุญวันสงกรานต์ และสรงน้ำพระ วัดหนองพลวง[วันที่ 2022-04-13][ผู้อ่าน 176]
 
  งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์เทศบาลโพธิ์กลาง ปี...[วันที่ 2022-04-13][ผู้อ่าน 165]
 
  เยี่ยมลูกน้องที่ประสบอุบัติเหตุในการปฎิบัติหน้าที่[วันที่ 2022-04-12][ผู้อ่าน 155]
 
  เปลี่ยนหลอดไฟหมูบ้านปาริชาด[วันที่ 2022-04-12][ผู้อ่าน 173]
 
  เตรียมงานวันสงกรานต์เทศบาล ปี 2565[วันที่ 2022-04-12][ผู้อ่าน 208]
 
  ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่าง พรบ.ภาษีป้าย[วันที่ 2022-04-11][ผู้อ่าน 288]
 
  มอบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพต.โพธิ์กลาง ให้กับผู้...[วันที่ 2022-04-11][ผู้อ่าน 220]
 
  มอบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ให้กับผู้บังคับกองพ...[วันที่ 2022-04-11][ผู้อ่าน 195]
 
  เปิดด่านชุมชนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศ...[วันที่ 2022-04-11][ผู้อ่าน 172]