เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  ถวายเทียนพรรษา วัดที่ 1 วัดบึงแสนสุข[วันที่ 2022-07-12][ผู้อ่าน 185]
 
  ถวายเทียนพรรษา วัดที่ 2 วัดหนองไผ่[วันที่ 2022-07-12][ผู้อ่าน 127]
 
  ถวายเทียนพรรษา วัดที่ 3 วัดโบสถ์[วันที่ 2022-07-12][ผู้อ่าน 133]
 
  ถวายเทียนพรรษา วัดที่ 4 วัดแจ่มใส[วันที่ 2022-07-12][ผู้อ่าน 175]
 
  ถวายเทียนพรรษา วัดที่ 5 วัดหนองพลวง[วันที่ 2022-07-12][ผู้อ่าน 126]
 
  ถวายเทียนพรรษา วัดที่ 6 วัดหนองบ่อ[วันที่ 2022-07-12][ผู้อ่าน 112]
 
  ประชุมติดตามแผนการดำเนินงานกิจการพลเรือน[วันที่ 2022-07-12][ผู้อ่าน 113]
 
  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายนายกเทศมนตรีและรัฐ...[วันที่ 2022-07-11][ผู้อ่าน 122]
 
  รับเรื่องร้องเรียนขอปรับปรุงถนนและโคมไฟ[วันที่ 2022-07-11][ผู้อ่าน 109]
 
  ประชุมคณะทำงานโครงการอบรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น[วันที่ 2022-07-11][ผู้อ่าน 114]
 
  ซักซ้อมพิธีการ งานเทศกาลไหว้พระนอน ปี 2565[วันที่ 2022-07-11][ผู้อ่าน 108]
 
  สูบน้ำท่วมขังเเละละมาดูการติดตั้งธงประดับเฉลิมพระเ...[วันที่ 2022-07-10][ผู้อ่าน 126]
 
   ดูก่อสร้างอนุสาวรีย์คุณย่าโมเเละการปรับปรุงสำนักง...[วันที่ 2022-07-09][ผู้อ่าน 216]
 
  รับโล่รางวัลการดำเนินงานและบริหารจัดการการแพทย์ฉุก...[วันที่ 2022-07-08][ผู้อ่าน 320]
 
  ทำบุญบูรณะพระประธานในอุโบสถ[วันที่ 2022-07-08][ผู้อ่าน 183]
 
  ประชุมวิชาการแพทย์ฉุกเฉิน[วันที่ 2022-07-07][ผู้อ่าน 122]
 
  ถวายข้าวพระพุทธ ไหว้ศาลตายาย[วันที่ 2022-07-06][ผู้อ่าน 153]
 
  โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด[วันที่ 2022-07-06][ผู้อ่าน 135]
 
  ประชุมคณะทำงานโครงการอบรมผู้นำชุมชน[วันที่ 2022-07-06][ผู้อ่าน 131]
 
   โครงการพนักงานสุขภาพดี ครั้งที่ 13[วันที่ 2022-07-06][ผู้อ่าน 176]
 
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา...[วันที่ 2022-07-05][ผู้อ่าน 149]
 
  ร่วมทำบุญและกราบขอพรหลวงปู่หา สุภโร พระเทพมงคลวชิร...[วันที่ 2022-07-05][ผู้อ่าน 280]
 
  ประชุมประชาคมตำบล[วันที่ 2022-07-05][ผู้อ่าน 271]
 
  ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยศุกรินทร์[วันที่ 2022-07-05][ผู้อ่าน 266]