เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  การปักป้ายปักหมุดพื้นที่สาธารณะ สระหนองปรือ[วันที่ 2022-06-27][ผู้อ่าน 209]
 
  ร่วมกิจกรรมทาสีรั้วโรงเรียนบ้านหนองพลวง[วันที่ 2022-06-27][ผู้อ่าน 199]
 
  นำน้ำไปช่วยเหลือใส่ภาชนะสำรอง[วันที่ 2022-06-26][ผู้อ่าน 145]
 
  เร่งรัดการซ่อมระบบประปา บ.หนองปรือ[วันที่ 2022-06-26][ผู้อ่าน 159]
 
  การเทปูน ก่อสร้างถนน คสล.สายข้างบ่อหนองค่อม[วันที่ 2022-06-25][ผู้อ่าน 150]
 
  ประเพณีกินเข่าค่ำ ประจำปี 2565[วันที่ 2022-06-25][ผู้อ่าน 324]
 
  โครงการส่งเสริมกิจกรรม”ธรรมกับผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ...[วันที่ 2022-06-24][ผู้อ่าน 246]
 
  ทานอาหารที่ วีทีแหนมเนือง[วันที่ 2022-06-24][ผู้อ่าน 142]
 
  ศึกษาดูงาน รร.ผู้สูงอายุ อบต.นาพู่[วันที่ 2022-06-24][ผู้อ่าน 228]
 
  ทานอาหารเย็นที่ร้านจ๊วดคาเฟ่[วันที่ 2022-06-24][ผู้อ่าน 146]
 
   การอบรมโครงการ “ธรรมมะกับผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ”[วันที่ 2022-06-23][ผู้อ่าน 131]
 
  ดูการอบรมกับผู้สูงอายุช่วงเช้าเเละบ่าย[วันที่ 2022-06-23][ผู้อ่าน 135]
 
  ตรวจสอบการตรวจรับในการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ[วันที่ 2022-06-23][ผู้อ่าน 137]
 
  ดูการตัดต้นไม้คลุมสายไฟ[วันที่ 2022-06-23][ผู้อ่าน 130]
 
  ดูการขุดลอกคลองกันไฟ[วันที่ 2022-06-23][ผู้อ่าน 122]
 
  ถวายข้าวพระพุทธ ไหว้ศาลตายาย[วันที่ 2022-06-22][ผู้อ่าน 148]
 
  ประชุมจัดทำร่างเทศบัญญัติ[วันที่ 2022-06-22][ผู้อ่าน 135]
 
  โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย[วันที่ 2022-06-22][ผู้อ่าน 134]
 
  โคราชไร้เงินสด ตลาดสูงเนิน[วันที่ 2022-06-22][ผู้อ่าน 190]
 
  หมอลำบอย ใจเกินร้อย[วันที่ 2022-06-22][ผู้อ่าน 225]
 
  ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ผู้พิการและบุคคลทั่...[วันที่ 2022-06-21][ผู้อ่าน 193]
 
  ประชุมปิดการตรวจสอบการจัดเก็บรายได้กิจการประปาเทศบ...[วันที่ 2022-06-21][ผู้อ่าน 143]
 
  ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จ.นครราชสีมา (กทจ.นม...[วันที่ 2022-06-21][ผู้อ่าน 158]
 
  ติดตามงานการลงทะเบียนของผู้สูงอายุ[วันที่ 2022-06-20][ผู้อ่าน 146]