เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  เร่งรัดการซ่อมระบบประปา บ.หนองปรือ[วันที่ 2022-06-26][ผู้อ่าน 152]
 
  การเทปูน ก่อสร้างถนน คสล.สายข้างบ่อหนองค่อม[วันที่ 2022-06-25][ผู้อ่าน 143]
 
  ประเพณีกินเข่าค่ำ ประจำปี 2565[วันที่ 2022-06-25][ผู้อ่าน 317]
 
  โครงการส่งเสริมกิจกรรม”ธรรมกับผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ...[วันที่ 2022-06-24][ผู้อ่าน 238]
 
  ทานอาหารที่ วีทีแหนมเนือง[วันที่ 2022-06-24][ผู้อ่าน 135]
 
  ศึกษาดูงาน รร.ผู้สูงอายุ อบต.นาพู่[วันที่ 2022-06-24][ผู้อ่าน 206]
 
  ทานอาหารเย็นที่ร้านจ๊วดคาเฟ่[วันที่ 2022-06-24][ผู้อ่าน 137]
 
   การอบรมโครงการ “ธรรมมะกับผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ”[วันที่ 2022-06-23][ผู้อ่าน 124]
 
  ดูการอบรมกับผู้สูงอายุช่วงเช้าเเละบ่าย[วันที่ 2022-06-23][ผู้อ่าน 128]
 
  ตรวจสอบการตรวจรับในการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ[วันที่ 2022-06-23][ผู้อ่าน 131]
 
  ดูการตัดต้นไม้คลุมสายไฟ[วันที่ 2022-06-23][ผู้อ่าน 123]
 
  ดูการขุดลอกคลองกันไฟ[วันที่ 2022-06-23][ผู้อ่าน 117]
 
  ถวายข้าวพระพุทธ ไหว้ศาลตายาย[วันที่ 2022-06-22][ผู้อ่าน 138]
 
  ประชุมจัดทำร่างเทศบัญญัติ[วันที่ 2022-06-22][ผู้อ่าน 131]
 
  โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย[วันที่ 2022-06-22][ผู้อ่าน 130]
 
  โคราชไร้เงินสด ตลาดสูงเนิน[วันที่ 2022-06-22][ผู้อ่าน 180]
 
  หมอลำบอย ใจเกินร้อย[วันที่ 2022-06-22][ผู้อ่าน 218]
 
  ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ผู้พิการและบุคคลทั่...[วันที่ 2022-06-21][ผู้อ่าน 187]
 
  ประชุมปิดการตรวจสอบการจัดเก็บรายได้กิจการประปาเทศบ...[วันที่ 2022-06-21][ผู้อ่าน 137]
 
  ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จ.นครราชสีมา (กทจ.นม...[วันที่ 2022-06-21][ผู้อ่าน 151]
 
  ติดตามงานการลงทะเบียนของผู้สูงอายุ[วันที่ 2022-06-20][ผู้อ่าน 139]
 
  ก่อสร้างรางระบายน้ำ บ.หนองปรือ[วันที่ 2022-06-20][ผู้อ่าน 131]
 
  รถพ่วงเพื่อประชาชน[วันที่ 2022-06-20][ผู้อ่าน 160]
 
  ร่วมงานทุเรียนบุญมาก[วันที่ 2022-06-20][ผู้อ่าน 239]