เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  พิธียกเสาเอกโครงการก่อสร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี[วันที่ 2022-07-04][ผู้อ่าน 140]
 
  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียร...[วันที่ 2022-07-04][ผู้อ่าน 134]
 
  เร่งซ่อมไฟฟ้าและตรวจรับงานโครงการก่อสร้างระบบประปา...[วันที่ 2022-07-04][ผู้อ่าน 156]
 
  ปฐมนิเทศพนักงานจ้างทั่วไปใหม่ 3 ราย[วันที่ 2022-07-01][ผู้อ่าน 149]
 
  เร่งรัดการปรับภูมิทัศน์ต้นไม้ใหญ่ การสร้างจุดบริกา...[วันที่ 2022-07-01][ผู้อ่าน 131]
 
  ประชุมคณะทำงานเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างแผนงานโครงกา...[วันที่ 2022-07-01][ผู้อ่าน 129]
 
  เร่งรัดการออกแบบโครงการ[วันที่ 2022-06-30][ผู้อ่าน 201]
 
  ก่อสร้างถนน คสล.ซอยมงคล[วันที่ 2022-06-30][ผู้อ่าน 188]
 
  พิธีเททองหล่อ[วันที่ 2022-06-30][ผู้อ่าน 174]
 
  ประชุมคนงานตัดหญ้า-หน่วยกู้ชีพ EMS[วันที่ 2022-06-30][ผู้อ่าน 139]
 
  การอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชี...[วันที่ 2022-06-29][ผู้อ่าน 140]
 
  มอบอุปกรณ์คัดกรองสุขภาพประชาชนในชุมชนหนองหัวเสือ จ...[วันที่ 2022-06-28][ผู้อ่าน 170]
 
  ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โร...[วันที่ 2022-06-28][ผู้อ่าน 148]
 
  การก่อสร้างถนน คสล. ซอยมงคลและซอยสุวรรณทวีทรัพย์ บ...[วันที่ 2022-06-28][ผู้อ่าน 224]
 
  สร้างห้องเก็บของชั่วคราวในการขนย้ายปรับปรุง สำนักง...[วันที่ 2022-06-28][ผู้อ่าน 126]
 
  ประชุมซักซ้อมการขนย้ายเอกสาร และการจัดจุดบริการอำน...[วันที่ 2022-06-28][ผู้อ่าน 135]
 
  เทปูน ถนน คสล. ซอยมงคลอีกครั้ง หลังจากฝนหายตก [วันที่ 2022-06-28][ผู้อ่าน 141]
 
  เทถนน คสล.ซอยสุวรรณทวีทรัพย์ อีกครั้งจากเมื่อช่วงบ...[วันที่ 2022-06-28][ผู้อ่าน 133]
 
  ปรับปรุงสำนักงานใหม่[วันที่ 2022-06-27][ผู้อ่าน 130]
 
  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2566[วันที่ 2022-06-27][ผู้อ่าน 201]
 
  ติดตามการซ่อมแก้ไขระบบประปา[วันที่ 2022-06-27][ผู้อ่าน 129]
 
  การปักป้ายปักหมุดพื้นที่สาธารณะ สระหนองปรือ[วันที่ 2022-06-27][ผู้อ่าน 168]
 
  ร่วมกิจกรรมทาสีรั้วโรงเรียนบ้านหนองพลวง[วันที่ 2022-06-27][ผู้อ่าน 164]
 
  นำน้ำไปช่วยเหลือใส่ภาชนะสำรอง[วันที่ 2022-06-26][ผู้อ่าน 133]