เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


หารือเรื่องการยื่นขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า เพื่อขยายเขตไฟฟ้า


วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 14.40 น. นายสุพจ บุบผาพรมราช รองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.นครราชสีมา มาหารือกับ ดร.กิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง เรื่องการยื่นขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้กับประชาชนซอยสุดารัตน์ และซอยอื่นๆ บ.หนองพลวงน้อย-บ.หนองพลวงมะนาว ที่เทศบาลได้จ่ายเงินอุดหนุนไปแล้ว แต่รอขั้นตอนการขออนุญาตจากสำนักงานป่าไม้ที่ขอให้ดำเนินการยื่นเอกสารใหม่ โดยได้จัดส่งให้ กฟภ. ไปดำเนินการแล้ว คาดว่าอีกไม่นานก็คงจะได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ขยายเขตไฟฟ้าได้ และจะดำเนินการในซอยอื่นๆ ให้ต่อไป #เทศบาลโพธิ์กลางยุคใหม่_ตั้งใจทำงานเพื่อประชาชน
2024-04-13
2024-04-13
2024-04-13
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24