เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  ตรวจรับมอบงานก่อสร้างถนน คสล. บ.ศรีสมบูรณ์[วันที่ 2022-10-19][ผู้อ่าน 88]
 
  ตรวจการส่งมอบงานก่อสร้างถนน คสล.ซอยรวมวิทย์[วันที่ 2022-10-19][ผู้อ่าน 96]
 
  ดูการเทถนน คสล. บ.หนองพลวงน้อย[วันที่ 2022-10-19][ผู้อ่าน 82]
 
  ขนย้ายเตียงมาเปลี่ยนให้กับผู้ป่วยติดเตียง[วันที่ 2022-10-19][ผู้อ่าน 110]
 
  ดูการเทถนน คสล. บ.หนองพลวงมะนาว[วันที่ 2022-10-19][ผู้อ่าน 131]
 
  ตัดต้นไม้ใกล้สายไฟฟ้า[วันที่ 2022-10-19][ผู้อ่าน 92]
 
  ส่งข้าวให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม วันที่ 12[วันที่ 2022-10-19][ผู้อ่าน 91]
 
  ไหว้ศาลตายาย-ไหว้คุณย่าโม[วันที่ 2022-10-18][ผู้อ่าน 83]
 
  มอบป้าย Clean Food Good Taste โครงการอาหารปลอดภัย ...[วันที่ 2022-10-18][ผู้อ่าน 162]
 
  ต้อนรับนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปักเเละคณะผู้บริหาร[วันที่ 2022-10-18][ผู้อ่าน 95]
 
  สร้างสัมพันธ์ความร่วมมือของ 2 เทศบาล[วันที่ 2022-10-18][ผู้อ่าน 112]
 
  ประชุมหารือกับผู้บริหารและทีมวิศวกร บริษัทสงวนวงษ์[วันที่ 2022-10-18][ผู้อ่าน 84]
 
  ประชุมคณะกรรมการจัดงานบวงสรวงท้าวสุรนารี ประจำปี 2...[วันที่ 2022-10-18][ผู้อ่าน 76]
 
  ส่งข้าวมื้อเย็นช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม วันที่ ...[วันที่ 2022-10-18][ผู้อ่าน 82]
 
  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายนายกเทศมนตรีและรัฐ...[วันที่ 2022-10-17][ผู้อ่าน 84]
 
  ตรวจการส่งมอบงานก่อสร้างไหล่ทาง คสล.[วันที่ 2022-10-17][ผู้อ่าน 81]
 
  การเริ่มก่อสร้างถนน คสล. สายเข้าแปลงเกษตร[วันที่ 2022-10-17][ผู้อ่าน 73]
 
  รับฟังข้อร้องเรียนของชาวหนองบ่อ กรณีโรงงานพลาสติก[วันที่ 2022-10-17][ผู้อ่าน 78]
 
  ส่งข้าวมื้อเย็นให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม วันที่ 10[วันที่ 2022-10-17][ผู้อ่าน 83]
 
  กฐินสามัคคี เทศบาลโพธ์กลาง ปี 2565[วันที่ 2022-10-16][ผู้อ่าน 89]
 
  ร่วมทอดกฐินสามัคคีวัดป่าศรัทธารวม[วันที่ 2022-10-16][ผู้อ่าน 132]
 
  ส่งข้าวมื้อเย็นให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม[วันที่ 2022-10-16][ผู้อ่าน 76]
 
  ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่[วันที่ 2022-10-15][ผู้อ่าน 79]
 
  พระราชทานเพลิงศพ[วันที่ 2022-10-15][ผู้อ่าน 125]